ĐHSPHN - Phạm Đỗ Chung
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 7104 - Lastest Update: 1/4/2024

Tiến sĩ Phạm Đỗ Chung

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email chungpd@hnue.edu.vn
Language Anh (A2 (EU)), Pháp (B2 (EU)),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/chungpd

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 2006 - nay, Giảng viên, Bộ môn Vật lí Chất rắn - Khoa Vật lí

  Science Awards

  Education

  • 2010-2014, Tiến sĩ, Ecole Polytechnique (Paris, France), Advisor: Prof. Jean-Eric WEGROWE và Prof. Henri-Jean DROUHIN, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2004-2006, Thạc sĩ, ITIMS - ĐH Bách Khoa Hà Nội, Advisor: GS. TSKH. Nguyễn Phú Thuỳ, Level: Master, Type: Regular
  • 2000-2004, Cử nhân, Đại Học Sư Phạm Hà Nội, Advisor: GS. TS Lục Huy Hoàng, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  Hướng nghiên cứu

  1. Các hiệu ứng nhiệt điện dị hướng trên vật liệu từ có kích thước nano
  2. Spintronic
  3. Spin caloritronics
  4. Cảm biến sinh học kích thước micro (trên cơ sở điện hóa) ứng dụng trong an toàn thực phẩm và y tế (USTH)

  Hợp tác nghiên cứu

  1. Khoa Vật liệu tiên tiến – Công nghệ Nano, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
  2. Viện Vật lí, Viện Khoa học Việt Nam
  3. LSI, École Polytechnique, France

  Publications / Books

   Workshop papers

   1. N. Biziere, M.-C. Clochard, Pham Do Chung, J.-E. Wegrowe, and M. Viret, “Magnetoresistance in magnetic nanoconstrictions: The role of structural defects” , J. Appl. Phys. 113, 173910 (2013)
   2. M-C. Clochard, M.ElJouad, N.Bizière, Pham Do Chung, H-J.Drouhin, E.Balanzat, D. Lairez, M.Viret, J-E.Wegrowe, “Magnetic nanoconstrictions made from nickel electrodeposition in polymeric bi-conical tracks: Magneto-transport behavior”, Radiation Physics and Chemistry 94 (2014) 66–71
   3. Do-Ch PhamN BiziereG MelilliR PajonD LacourL BouvotM TabelloutD LairezH-J DrouhinM-C ClochardJ-E Wegrowe, "Strain-induced inverse magnetostriction measured on a single contacted Ni nanowire in a polymer matrix", Materials Research Express 1(4):045017 (2014)
   4. B. Madon, Do Ch. Pham, D. Lacour, A. Anane, R. Bernard, V. Cros, M. Hehn and J.-E. Wegrowe “Anomalous and planar Righi-Ledu effectcts measured in ferromagnetic YIG and NiFe”, Proc. of SPIE Vol. 9551 95511F-1
   5. B. Madon, Do Ch. Pham, J.-E. Wegrowe*, D. Lacour, M. Hehn, V. Polewczyk, A. Anane and V. Cros, “Anomalous and planar Righi-Leduc effects in Ni80 Fe20 ferromagnets”, Physical Review B 94, 144423 (2016)

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top