ĐHSPHN - Nguyễn Linh Chi
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1064 - Lastest Update: 4/4/2019

PGS TS Nguyễn Linh Chi

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Ngữ Văn
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email linhchi2312@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/chinl

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

    Projects

    • 2018, Chủ nhiệm đề tài, Tiếp cận tiểu thuyết của James Joyce từ các bộ mã văn hóa phương Tây, Khoa Ngữ văn
    • 2016, Chủ nhiệm đề tài, Mẫu gốc trong tiểu thuyết của James Joyce, Khoa Ngữ văn
    • 2013, Thành viên, Mã văn hóa trong tác phẩm văn học - những vấn đề lí thuyết và giảng dạy, Khoa Ngữ văn
    • 2010, Chủ nhiệm đề tài, Nhân vật trung tâm trong tiểu thuyết của James Joyce - Những biến thể, Khoa Ngữ văn

    Publications / Books

    • 2019, Nguyễn Linh Chi, James Joyce trong và ngoài tác phẩm nghệ thuật, Nghiên cứu Văn học, 3, 101-109
    • 2018, Nguyễn Linh Chi, Mã văn hóa trong tác phẩm của James Joyce, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018, 1-270
    • 2017, Nguyễn Linh Chi, Tiểu thuyết James Joyce: hành trình "tự lưu đày", Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017, 1-321
    • 2017, Nguyễn Linh Chi, Một số biểu tượng mẫu gốc trong văn học Tây Âu, Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật, 53, 83-90
    • 2017, Nguyễn Linh Chi, Biểu tượng tôn giáo trong sáng tác của James Joyce, Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, 395, 87-90
    • 2017, Nguyễn Linh Chi, Epiphany - Quan niệm mĩ học của James Joyce, Nghiên cứu văn học, 6, 102-114
    • 2017, Nguyễn Linh Chi, Người kể chuyện trong kịch tự sự của Bertolt Brecht, Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật, 57, 87-91
    • 2017, Nguyễn Linh Chi, Remythologizing, Journal of HNUE for Science, 5, 100-105
    • 2017, Nguyễn Linh Chi, Từ kí hiệu đến biểu tượng, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2017, 207-223
    • 2015, Nguyễn Linh Chi, Tiếp nhận J.A.Joyce và A.S.Pushkin từ góc độ thi pháp, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, 2015, 7-101
    • 2015, Nguyễn Linh Chi, Đọc Chân dung một nghệ sĩ thời trẻ của James Joyce dưới góc nhìn văn hóa, Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật, 34, 80-88
    • 2014, Nguyễn Linh Chi, Văn học Anh trong trường phổ thông, Nghiên cứu văn học, 2, 134-142
    • 2011, Nguyễn Linh Chi, Giáo trình Văn học phương Tây, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011, 203-223
    • 2011, Nguyễn Linh Chi, Văn học Âu -Mỹ thế kỷ XX, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, 2011, 80-113
    • 2011, Nguyễn Linh Chi, Ulysses của James Joyce và vấn đề thể loại, Nghiên cứu văn học, 9, 34-41
    • 2009, Nguyễn Linh Chi, Tự thuật của James Joyce, Nghiên cứu văn học, 9, 98-108
    • 2009, Nguyễn Linh Chi, Đọc Ulysses của James Joyce dưới cái nhìn so sánh, Khoa học - Đại học Sư phạm Hà Nội, 7, 17-28
    • 2009, Nguyễn Linh Chi, Đọc Ulysses của James Joyce dưới cái nhìn so sánh, Khoa học - Đại học Sư phạm Hà Nội, 7, 17-28
    • 2006, Nguyễn Linh Chi, James Joyce - Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nhàtrường, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, 2006, 1-141
    • 2006, Nguyễn Linh Chi, William Makepeace Thackeray - Tác gia tác phẩm văn học nước ngoài trong nàh trường, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, 2006, 1-127
    • 2005, Nguyễn Linh Chi, James Joyce với nỗi cô đơn tột cung của con người, Văn hóa nghệ thuật, 4, 143-149
    • , , , , ,

    Workshop papers

    • 2016, Mẫu gốc như kí hiệu giải mã văn chương, Trường Đại học Sư phạm hà Nội
    • 2015, Đọc Chân dung một nghệ sĩ thời trẻ của James Joyce dưới góc nhìn văn hóa phương Tây, Viện Văn học
    • 2011, Hình tượng Ulysses trong cảm quan của con người hiện đại, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • 2004, Đổi mới thể loại tự thuật trong tiểu thuyết Chân dung một nghệ sĩ thời trẻ của James Joyce, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • , ,

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top