ĐHSPHN - Trần Thị Tuyết Nhung
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 242 - Lastest Update: 6/7/2023

Trần Thị Tuyết Nhung

Position
Telephone 0917826636
Org Unit Khoa Nghệ Thuật
Floor/Room Tầng 6, Nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội
Email nhungttt@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/Nhungttt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2017, , Đại học Mỹ Thuật Hà Nội , Advisor: Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quốc Bảo, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

    Publications / Books

     Workshop papers

      Science blogs

      Teaching subjects

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
      Top