ĐHSPHN - Phan Thị Hồ Điệp
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 2312 - Lastest Update: 2/21/2020

Cử nhân Phan Thị Hồ Điệp

Position Giáo viên thực hành
Telephone
Org Unit Khoa Giáo dục Đặc biệt
Floor/Room Tòa nhà K3, trường ĐHSP Hà Nội, 136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email phanthi_hodiep@yahoo.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/Diepphan

Biography / Background

Giáo dục Tiểu học

Giáo dục đặc biệt

Qualifications

  Employment History

  • 2005 - Nay, Giáo viên thực hành, Khoa Giáo dục đặc biệt trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 1983 – 2005, Giáo viên , Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai- Hải Phòng

  Science Awards

  Education

  • 2006-2008, Cử nhân , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Level: Bachelor/Engineer, Type: Non regular
  • 1993-1997, Cử nhân , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: Đỗ Xuân Thảo, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2014-2015, Thành viên tham gia, Hỗ trợ trẻ khiếm thính học tiếng Việt, Trường ĐHSP Hà Nội
  • 2013-2015, Chủ nhiệm nhiệm vụ, Dạy học phân hóa môn Tiếng Việt ở tiểu học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

  Publications / Books

  • 2018, Phan Thị Hồ Điệp, 20 cuốn sách bài tập phát triển năng lực, NXB Giáo dục, ,
  • 2016-2018, Phan Thị Hồ Điệp, 3 cuốn sách về nuôi dạy con, NXB Thái Hà, ,
  • 2016, Phan Thị Hồ Điệp, Dạy học phân hóa môn Tiếng Việt ở tiểu học, Tạp chí giáo dục , 42,
  • 2015, Tác giả, Dạy học dự án, Nghiên cứu giáo dục, ,
  • 2012, Đồng tác giả, Luyện đọc và phát triển từ ngữ lớp 2,3,4,5, NXB Giáo dục, ,
  • 2007, Đồng tác giả, Giúp em thực hành Luyện từ và Câu lớp 4,5, NXB Giáo duc, ,
  • 2006, Đồng tác giả, Bồi dưỡng và nâng cao Tiếng Việt tiểu học lớp 3,4 (tập 1, tập 2), NXB Giáo dục, ,
  • 2006, Đồng tác giả, Giúp em thực hành Luyện từ và Câu lớp 2,3, NXB Giáo dục, ,
  • 2005, Đồng tác giả, Luyện tập Tiếng Việt 1,2,3 (tập 1, tập 2), NXB Hà Nội, ,
  • , , , , ,

  Workshop papers

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top