A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Phương pháp giảng dạy toán

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)        Nguyễn Phương Chi, Sách giáo khoa Đại số 10, Đại số và Giải tích 11 hỗ trợ giáo viên về phương pháp dạy học xác suất thống kê, Tạp chí Giáo dục, số 192 kì 2 (2008).

2)        Nguyễn Phương Chi, Về ba cách tiếp cận khái niệm xác suất ở trường THPT, Tạp chí Giáo dục, số 208 kì 2 (2009).

3)        Nguyễn Phương Chi, Chủ đề ước lượng một xác suất chưa biết trong phân bố nhị thức cần được dạy ở trường THPT, Tạp chí Khoa học ĐHSP, tập 54 số 4 (2009).

4)        Nguyễn Phương Chi, Sử dụng trắc nghiệm để tăng cường tương tác trong giờ bài tập Phương pháp dạy học môn Toán cho sinh viên khoa Toán Trường ĐHSP Hà Nội, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 1 (2011).

5)        Nguyễn Văn Dũng, Một vài ý kiến xung quanh việc giải phương trình mũ ở Phổ thông, Tạp chí Giáo dục (2006).

6)        Nguyễn Văn Dũng, Mở rộng trường với bài toán trục căn thức dưới mẫu số, Tạp chí Giáo dục (2006).

7)        Nguyễn Văn Dũng, Đa thức bất khả quy với bài toán phân tích đa thức thành nhân tử, Tạp chí Giáo dục (2010).

8)        Nguyễn Văn Dũng, Từ định nghĩa 2 phân thức bằng nhau đến việc giải phương trình phân thức hữu tỉ, Tạp chí Giáo dục (2010).

9)        Hoàng Lê Minh, Dạy học môn Toán theo hình thức học tập hợp tác, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 6 (2006), 58 - 61.

10)    Hoàng Lê Minh, Thiết kế tình huống hoạt động học tập hợp tác trong dạy học môn Toán, Tạp chí Giáo dục, số 157 (2007), 31 - 33.

11)    Hoàng Lê Minh, Rèn luyện kĩ năng tư duy cho học sinh khi thảo luận nhóm trong giờ học môn Toán, Tạp chí Giáo dục, số 162 (2007), 31 - 33.

12)    Hoàng Lê Minh, Dạy học môn Toán ở trường THPT đáp ứng mục tiêu giáo dục trong thế kỉ XXI, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 3 (2007), 9 - 14.

13)    Hoàng Lê Minh, Tổ chức dạy học hợp tác thông qua bài Dấu tam thức bậc hai - Đại số lớp 10, Tạp chí Giáo dục, số 169 (2007), 25 - 28.

14)    Hoàng Lê Minh, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên thông qua hoạt động hợp tác nhóm, Tạp chí Giáo dục, số 227, kì 1 tháng 12 (2009).

15)    Hoàng Lê Minh, Thiết kế một số tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải phương trình và bất phương trình mũ - môn Toán lớp 12 THPT, Tạp chí Giáo dục, kì 2 tháng 3 (2011).

16)    Bùi Văn Nghị và Vũ Thanh Tuyết, Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (Hình học 11), Tạp chí Giáo dục, số 197 (2008), 35.

17)    Bùi Văn Nghị và Nguyễn Thị Thanh Bình, Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề bài "định lí Ta-lét trong tam giác"(Hình học 8), Tạp chí Giáo dục, số 199, tháng 10 (2009), 31.

18)    Bùi Văn Nghị và Hoàng Ngọc Anh, Sử dụng công nghệ thông tin tăng cường tương tác trong các giờ học phương pháp dạy học môn Toán, Tạp chí Giáo dục, số 205, tháng 1 (2009), 41.

19)    Bùi Văn Nghị, Creating media to help students discover knowledge when teaching 11th grade space geometry, Tạp chí Khoa học ĐHSP, Vol. 54, 1 (2009), 35.

20)    Bùi Văn Nghị, Vận dụng phương pháp dạy học khám phá trong dạy học Hình học không gian, Tạp chí Giáo dục, số 210, tháng 3 (2009), 44.

21)    Bùi Văn Nghị, Tạo ra phương tiện giúp học sinh phát hiện, khám phá tri thức trong dạy học Hình học không gian lớp 11, Tạp chí Thiết bị Giáo dục (2009).

22)    Bùi Văn Nghị và Khamkhong Sibuarkham, Hệ thống câu hỏi trong phương pháp đàm thoại phát hiện, Tạp chí Giáo dục, số 230, tháng 1 (2010), 35.

23)    Bùi Văn Nghị, Khamkhong Sibuarkham và Nguyễn Văn Thái Bình, Thiết kế phiếu học tập trong dạy học hợp tác bài Giải phương trình bậc hai - Đại số 10, Tạp chí Giáo dục, số 232, tháng 2 (2010).

24)    Bùi Văn Nghị, Connecting mathematics with real lief, Tạp chí Khoa học ĐHSP, Vol. 55 - 1 (2010), 3 - 7.

25)    Bùi Văn Nghị, Rèn luyện phương pháp sáng tạo bài toán cho sinh viên
sư phạm Toán ở trường ĐHSP
, Tạp chí Khoa học ĐHSP, Vol. 57, (2010).

26)    Bùi Văn Nghị, Một số vấn đề về Chương trình đào tạo giáo viên hiện nay ở trường ĐHSP, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt, tháng 6 (2010).

27)    Bùi Văn Nghị, Scientific Research of high school students, Tạp chí Khoa học ĐHSP, Vol. 59 - 1 (2011), 47.

28)    Vũ Đình Phượng, Sử dụng biến dạy học trong việc thiết lập những tình huống dạy học theo quan điểm của lí thuyết tình huống, Tạp chí Giáo dục, 2008, số 184, kì 2 - 2 (2008).

29)    Nguyễn Anh Tuấn và Trần Đức Chiển, Rèn luyện năng lực tư duy thống kê cho học sinh qua dạy học định nghĩa thống kê của xác suất, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 52 - 6 (2007), 67 - 71.

30)   Nguyễn Anh Tuấn, Thực tiễn hoạt động nghiệp vụ sư phạm ở khoa Toán - Tin, Trường ĐHSP Hà Nội, Tạp chí Giáo dục, số 230/1 (2010), 20 - 22.

31)    Chu Cẩm Thơ, Sử dụng con đường kiến thiết trong dạy học môn Toán, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 6 (2006), 62 - 66.

32)    Chu Cẩm Thơ, Áp dụng lí thuyết giải các bài toán sáng chế vào dạy học môn Toán, Tạp chí Giáo dục, số 157 (2007), 24 - 26.

33)    Chu Cẩm Thơ, Phép tịnh tiến đồ thị và việc giải quyết một số bài toán về tam thức bậc hai trong chương trình Đại số lớp 10, Tạp chí Giáo dục, số 182 (2008), 46 - 47.

34)    Chu Cẩm Thơ, Xây dựng video clip những tình huống dạy học điển hình trong môn Toán, Tạp chí Giáo dục, số 192 (2008), 26 - 28.

35)    Chu Cẩm Thơ, Bản đồ tư duy - công cụ hỗ trợ hiệu quả trong dạy học môn Toán, Tạp chí Giáo dục, số 213 (2009), 42 - 44.

36)    Chu Cẩm Thơ, Về việc trang bị phương pháp kích thích tư duy góp phần nâng cao kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành sư phạm Toán, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 8 (2009), 14 - 22.


Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế


Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị trong nước

1)     Elkadi, A. Galligo and L. T. Ha, On parametric surfaces of low degree in PC3, Algebraic Geometry and Geometric Modeling, Mathematics and Visualization, M. Elkadi, B. Mourrain, R. Piene (eds.), Berlin: Springer (2006), 151 - 168.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream