A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Lý thuyết tiếng

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Trần Xuân Điệp, Ảnh hưởng của sự chuyển trọng tâm nghiên cứu ngôn ngữ đối với việc dạy ngoại ngữ, Tạp chí Ngôn ngữ, (2006), 58-66.

2)          Trần Xuân Điệp, Nguồn gốc của một số từ, ngữ kì thị chủng tộc trong tiếng Anh, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 6 (2006), 16-20.

3)          Trần Xuân Điệp, Phương tiện truyền thông đại chúng - Một nguồn ngữ liệu vô giá và vô tận đối với đào tạo tiếng Anh - Phần 1, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, Volume 53, số 4 (2008), 88-96.

4)          Trần Xuân Điệp, US and Vietnamese cultures in contrast through everyday conversations, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, Volume 53, số 7 (2008), 134-142.

5)          Trần Xuân Điệp, Phương tiện truyền thông đại chúng - Một nguồn ngữ liệu vô giá và vô tận đối với đào tạo tiếng Anh - Phần 2, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, Volume 53, số 8 (2008), 99-106.

6)          Trần Xuân Điệp, Các từ “University”, “College” trong tiếng Anh và “Đại học”, “Cao đẳng” trong tiếng Việt, Ngôn ngữ và đời sống (Tạp chí của Hội ngôn ngữ học Việt Nam), số 10 (168) (2009), 40-3.

7)           Trần Xuân Điệp, US and Vietnamese cultures in contrast through everyday conversations, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, Volume 55, số 1 (2010), 123-134.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream