A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Lịch sử Việt Nam

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)        Nguyễn Ngọc Cơ (Chủ biên), Giáo trình Lịch sử Việt Nam tập IV (Cận đại từ 1858 - 1918), NXB Đại học Sư phạm, 2009.

2)        Nguyễn Ngọc Cơ (Đồng tác giả), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng), NXB Chính trị Quốc gia, 2009.

3)        Nguyễn Ngọc Cơ, Phong trào dân tộc trong đấu tranh chống Pháp ở Việt Nam (1885 - 1918), NXB Đại học Sư phạm, 2007.

4)        Nguyễn Ngọc Cơ (Chủ biên), Kiến thức Lịch sử lớp 11, NXB Giáo dục, 2007.

5)        Nguyễn Ngọc Cơ, Câu hỏi và bài tập Lịch sử 11, NXB Giáo dục, 2007.

6)        Nguyễn Ngọc Cơ, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên (thực hiện chương trình, SGK 11), NXB Giáo dục, 2007.

7)        Nguyễn Ngọc Cơ (Đồng tác giả), Học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, NXB Từ điển Bách khoa, 2007.

8)        Nguyễn Ngọc Cơ, Hướng dẫn giảng dạy Lịch sử 11 (Dành cho Giáo viên Trung tâm Giáo dục từ xa), NXB Giáo dục, 2008.

9)        Nguyễn Ngọc Cơ, Tri thức lịch sử phổ thông (3) Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1930, NXB Trẻ, 2008.

10)     Nguyễn Ngọc Cơ (Chủ biên), Kiến thức cơ bản môn Lịch sử, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

11)     Nguyễn Ngọc Cơ (Chủ biên), Bản đồ - Tranh ảnh lịch sử, 3 tập: Tập 10, 11, 12, NXB Giáo dục, 2008.

12)     Nguyễn Ngọc Cơ (Đồng tác giả), Tư liệu Lịch sử 8, NXB Giáo dục, 2009.

13)     Nguyễn Ngọc Cơ (Đồng tác giả), Kiến thức chuẩn Lịch sử 8, NXB Giáo dục, 2009.

14)     Nguyễn Ngọc Cơ (Đồng tác giả), Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử 11, NXB Giáo dục, 2009.

15)     Nguyễn Ngọc Cơ (Đồng tác giả), Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử Trung học cơ sở, NXB Giáo dục, 2009.

16)     Nguyễn Ngọc Cơ (Đồng tác giả), Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử 12, NXB Giáo dục, 2009.

17)     Nguyễn Duy Bính, Nguyễn Thị Côi, Hoàng Hải Hà, Tri thức lịch sử phổ thông Lịch sử Việt Nam, từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX, Tập 2, NXB Trẻ, 2008.

18)     Lê Hiến Chương (Viết chung), Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

19)     Lê Hiến Chương (Viết chung), Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử lớp 10, NXB Trẻ, 2007.

20)     Lê Hiến Chương (Viết chung), Biên niên các sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Từ điển Bách khoa, 2006.

21)     Lê Hiến Chương (Viết chung), Tài liệu tham khảo Sách giáo khoa lịch sử 7, NXB Thanh niên, 2006.

22)     Lê Hiến Chương, Bài hùng ca tuổi Thanh niên, NXB Trẻ, 2006.

23)     Trần Thị Thái Hà (Viết chung), Ôn tập và rèn luyện kiến thức Lịch sử 7, NXB Giáo dục, 2008.

24)     Trần Thị Thái Hà, Bài tập Lịch sử 10, NXB Giáo dục, 2008.

25)     Vũ Thị Hoà, Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

26)     Vũ Thị Hòa (Viết chung), Tư liệu dạy học lịch sử lớp 5, NXB Giáo dục, 2007.

27)     Vũ Thị Hòa (Viết chung), Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

28)     Vũ Thị Hòa (Viết chung), Giáo trình lịch sử Việt Nam tập 8 từ 1975 đến nay, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

29)     Vũ Thị Hòa (Viết chung), Truyện kể về các nhân vật trong lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục, 2008.

30)     Vũ Thị Hòa (Viết chung), Tri thức Lịch sử phổ thông Việt Nam từ năm 1930 đến nay, Tập 4, NXB Trẻ, 2008.

31)     Vũ Thị Hòa (Viết chung), Tìm hiểu qua hỏi đáp tập 4 Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

32)     Vũ Thị Hòa (Viết chung), Tư liệu dạy học lịch sử lớp 4, NXB Giáo dục, 2009.

33)     Vũ Thị Hòa (Viết chung), Phong trào đồng khởi 50 năm nhìn lại, NXB Chính trị Quốc gia, 2010.

34)     Phạm Quốc Sử, Phát triển du lịch làng nghề - Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Tây, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.

35)     Phạm Quốc Sử, Tiểu thủ công nghiệp Thái Bình từ 1954 - 1995 (Lịch sử và di sản), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.

36)     Phạm Quốc Sử (Viết chung), Gương mặt văn học Thăng Long, NXB Hà Nội, 2010.

37)     Đào Tố Uyên (Đồng tác giả), Bài tập Lịch sử 10, NXB Giáo dục, 2006.

38)     Đào Tố Uyên (Đồng tác giả), Tài liệu chủ đề tự chọn bám sát chương trình chuẩn Lịch sử 10 - Dùng cho Giáo viên, NXB Giáo dục, 2006.

39)     Đào Tố Uyên (Đồng tác giả), Tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao chương trình chuẩn Lịch sử 10 - Dùng cho Giáo viên, NXB Giáo dục, 2006.

40)     Đào Tố Uyên (Đồng tác giả), Lịch sử Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

41)     Đào Tố Uyên (Đồng tác giả), Công đoàn Trường ĐHSPHN - 55 năm xây dựng và trưởng thành, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

42)     Đào Tố Uyên (Chủ biên), Kiến thức Lịch sử 6, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2007.

43)     Đào Tố Uyên (Chủ biên), Tri thức Lịch sử phổ thông Lịch sử Việt Nam (từ nguồn gốc đến đầu thế kỉ X), Tập 1, NXB Trẻ, 2008.

44)     Đào Tố Uyên (Chủ biên), Giáo trình Lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ X - XV), Tập 2, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

45)     Đào Tố Uyên (Đồng tác giả), Giáo trình Lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ XVI - XIX), Tập 3, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

46)     Đào Tố Uyên (Đồng tác giả), Một số chuyên đề Lịch sử cổ trung đại Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

47)     Đào Tố Uyên (Chủ biên), Tìm hiểu Lịch sử Việt Nam qua hỏi đáp (từ nguồn gốc đến thế kỉ X), Tập 1, NXB Đại học Sư phạm, 2008.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream