A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Phương pháp giảng dạy Địa lý

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

 1)        Đặng Văn Đức (chủ biên), Phương pháp dạy học Địa lí theo hướng tích cực, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

2)        Đặng Văn Đức, Lí luận dạy học Địa lí (Phần đại cương), Sách Cao đẳng Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

3)        Đặng Văn Đức, Thiết kế các môđun Giáo dục môi trường qua khai thác sách giáo khoa Địa lí, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

4)        Đặng Văn Đức, Tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên THPT về đổi mới phương pháp dạy học Địa lí, NXB Giáo dục, 2006.

5)        Đặng Văn Đức và những người khác, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên THCS (quyển 1 và quyển 2), 2006.

6)        Đặng Văn Đức (chủ biên), Lí luận dạy học Địa lí (phần cụ thể), Sách Cao đẳng Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

7)        Nguyễn Dược và Nguyễn Trọng Phúc, Lí luận dạy học Địa lí, NXB Đại học Sư phạm, 2004, tái bản lần 4 năm 2010.

8)        Nguyễn Trọng Phúc, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong dạy học Địa lí, NXB Đại học Sư phạm, 2011.

9)        Nguyễn Thị Minh Phương, Trần Đức Tuấn và nnk, Địa lí lớp 11, Chương trình cơ bản, NXB Giáo dục, 2007, tái bản hàng năm.

10)    Nguyễn Thị Minh Phương, Trần Đức Tuấn và nnk, Địa lí lớp 11, Chương trình nâng cao, NXB Giáo dục, 2007, tái bản hàng năm.

11)    Nguyễn Thị Minh Phương, Trần Đức Tuấn và nnk, Địa lí lớp 11, Sách giáo viên, Chương trình cơ bản, NXB Giáo dục, 2007, tái bản hàng năm.

12)          Nguyễn Thị Minh Phương, Trần Đức Tuấn và nnk, Địa lí lớp 11, Sách giáo viên, Chương trình nâng cao, NXB Giáo dục, 2007, tái bản hàng năm.


Sách tham khảo, chuyên khảo

 1)         Đặng Văn Đức và nnk, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên THCS (quyển 1 và quyển 2), NXB ĐHSP, 2006.

2)         Đặng Văn Đức và nnk, Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên THPT chu kì 2004 - 2007, NXB ĐHSP, 2007.

3)         Đặng Văn Đức và nnk, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên THCS: Dạy và học từ thực tế địa phương trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, VVOB - ĐHSP HN, 2009.

4)         Đặng Văn Đức, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên THPT: Tích hợp kiến thức địa lí địa phương trong dạy học địa lí ở trường THPT, NXB ĐHSP, 2010.

5)         Nguyễn Trọng Phúc (đồng tác giả), Địa chí tỉnh Bắc Giang, Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu Lịch sử Văn hoá Việt Nam - UBHC tỉnh Bắc Giang, 2006.

6)         Nguyễn Trọng Phúc (đồng tác giả), Địa chí Thái Bình, Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu Lịch sử Văn hoá Việt Nam - Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - UBND tỉnh Thái Bình, 2010.

7)         Nguyễn Trọng Phúc (đồng tác giả), đang chỉnh lí, sắp xuất bản, Địa chí Tuyên Quang, Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu Lịch sử Văn hoá Việt Nam - Tỉnh ủy - Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - UBND tỉnh Tuyên Quang, năm 2010.

8)         Trần Đức Tuấn và những người khác, Nâng cao nhận thức và nâng lực phát triển du lịch bền vững, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

9)         Trần Đức Tuấn, Hướng dẫn biên soạn và giải bài tập Địa lí 11, NXB Giáo dục, 2007.

10)      Trần Đức Tuấn, Thế giới hiện đại trong các bài học Địa lí 11, NXB Giáo dục, 2007.

11)       Nguyễn Thị Minh Phương, Trần Đức Tuấn và nnk, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thay sách giáo khoa Địa lí lớp 11, NXB Giáo dục, 2007.

12)     Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), Ngô Thị Hải Yến (tham gia), Cẩm nang hướng dẫn giảng dạy Giáo trình Giáo dục dân số - Sức khỏe sinh sản (dành cho sinh viên Khoa địa lí các trường Sư phạm), Sách do quỹ dân số Liên hợp quốc tài trợ thông qua Dự án VNM7 PG 0009, NXB Giáo dục, 2008.

13)      Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), Ngô Thị Hải Yến (tham gia), Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và tài liệu bổ trợ, Dự án phát triển Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất, NXB Giáo dục, 2010.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream