A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Địa lý tự nhiên

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

1)        Nguyễn Thị Kim Chương (đồng tác giả), Địa lí tự nhiên Việt Nam (Phần Khu vực), Giáo trình Cao đẳng Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

2)        Nguyễn Thị Kim Chương (đồng tác giả), Khảo sát tổng hợp về tự nhiên và kinh tế - xã hội, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

3)        Nguyễn Thị Kim Chương (đồng tác giả), Sách giáo khoa Địa lí 12, NXB Giáo dục, 2008.

4)        Nguyễn Thị Kim Chương (đồng tác giả), Sách giáo viên Địa lí 12, NXB Giáo dục, 2008.

5)        Nguyễn Thị Kim Chương (đồng tác giả), Sách giáo khoa Địa lí 12 - Nâng cao, NXB Giáo dục, 2008.

6)        Nguyễn Thị Kim Chương (đồng tác giả), Sách giáo viên Địa lí 12 - Nâng cao, NXB Giáo dục, 2008.

7)        Nguyễn Phi Hạnh, Giáo trình Địa lí tự nhiên các lục địa, NXB Giáo dục, 2010.

8)        Đặng Duy Lợi (chủ biên), Địa lí Tự nhiên Việt Nam I, NXB Đại học Sư phạm, 2008 (tái bản).

9)        Đặng Duy Lợi (chủ biên), Địa lí Tự nhiên Việt Nam II, NXB Đại học Sư phạm, 2008 (tái bản).

10)    Đặng Duy Lợi (đồng tác giả), Địa lí 12 (2 tập ), NXB Giáo dục, 2008.

 

 

Sách tham khảo, chuyên khảo

1)        Vũ Thị Hằng và những người khác (David Brown chủ biên), Vịnh Hạ Long và cuộc sống con người, NXB Giáo dục, 2008.

2)        Vũ Thị Hằng và những người khác (Ngô Thị Tuyên chủ biên), Hoạt động ngoài giờ lên lớp có nội dung thân thiện với môi trường (dành cho giáo viên Tiểu học), NXB Giáo dục, 2009.

3)        Phạm Kim Ngân (chủ biên), Lương Hồng Hược, Trần Văn Trị, Trần Hữu Dần, Hệ Cambri ở Việt Nam, NXB Khoa học và Kĩ thuật, Hà Nội, 2008.

4)        Đặng Duy Lợi (đồng tác giả), Việt Nam đất nước con người, NXB Giáo dục, 2007.

5)        Đặng Duy Lợi (đồng tác giả), Sách bồi dưỡng giáo viên Địa lí, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

6)        Đặng Duy Lợi (đồng tác giả), Atlat địa lí Việt Nam, NXB Giáo dục, 2008 (tái bản).

7)        Đặng Duy Lợi (đồng tác giả), tập bản đồ địa lí tự nhiên đại cương, NXB Giáo dục, 2008.

8)        Đặng Duy Lợi (đồng tác giả), tập bản đồ bài tập 10 và bài thực hành địa lí, NXB Giáo dục, 2008.

9)        Đặng Duy Lợi (đồng tác giả), Địa lí Hà Nội, NXB ĐHQGHN, 2009.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream