A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)        Nguyễn Viết Chữ, Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương trong nhà trường, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009

2)        Nguyễn Thanh Hùng, Giáo trình phương pháp dạy học Ngữ văn THCS, NXB Đại học Sư phạm, 2007

3)        Nguyễn Thanh Hùng, Phương pháp dạy học Ngữ văn THCS (hệ từ xa), NXB Đại học Sư phạm, 2007

4)        Nguyễn Thanh Hùng, Phương pháp dạy học Ngữ văn THPT - Những vấn đề cập nhật, NXB Đại học Sư phạm, H.2007

5)        Nguyễn Thanh Hùng (Viết chung), Thiết kế dạy học Ngữ văn THCS, NXB Giáo dục, 2008

6)        Nguyễn Thanh Hùng, Đọc hiểu tác phẩm văn chương trong nhà trường, NXB Giáo dục, 2008

7)        Nguyễn Thanh Hùng, Kĩ năng đọc hiểu Văn, NXB Đại học Sư phạm, 2011

8)        Nguyễn Thanh Hùng, Đọc và tiếp nhận văn chương. NXB Giáo dục, 2002.

9)        Nguyễn Thanh Hùng, Văn học và nhân cách. NXB Văn học, 1994.

10)     Nguyễn Thanh Hùng, Hiểu văn dạy văn, NXB Giáo dục, 2003

11)     Nguyễn Thanh Hùng, Văn học và tầm nhìn biến đổi. NXB Văn học, 1996.

12)     Nguyễn Thanh Hùng, Một số vấn đề về văn nghị luận ở cấp II, NXB Giáo dục, 2000

13)     Phạm Thị Thu Hương, Bài tập trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 11, Lê Huy Bắc Chủ biên (Viết chung), NXB Giáo dục, 2007

14)     Phạm Thị Thu Hương (Viết chung), Tự luyện Ngữ văn 10, Đỗ Việt Hùng - Nguyễn Thị Ngân Hoa - Chủ biên, NXB Giáo dục, 2009.

15)     Nguyễn Thị Thanh Hương, Để dạy và học tốt tác phẩm văn chương (phần trung đại) ở trường phổ thông, NXB Đại Học Sư Phạm, 2006

16)     Nguyễn Thị Thanh Hương, Định hướng hoạt động học sáng tạo tác phẩm văn chương, NXB Giáo dục, 2010

17)     Nguyễn Thị Thanh Hương, (Chủ biên) Bình giảng 45 tác phẩm văn học Ngữ văn 10, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009

18)     Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên), Bình giảng 28 tác phẩm văn học Ngữ văn 11, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009

19)     Nguyễn Thị Thanh Hương, (Chủ biên), Bình giảng 28 tác phẩm văn học Ngữ văn 12, NXB GDVN, 2009

20)     Phan Trọng Luận, Tuyển tập Phan Trọng Luận, NXB Giáo dục, 2005

21)     Phan Trọng Luận, Giáo trình Phương pháp dạy học Văn (Hệ Từ xa ), Đại học Huế, 2005

22)     Phan Trọng Luận (Viết chung ), Từ điển Hồ Chí Minh, NXB Từ điển 2005

23)     Phan Trọng Luận, Văn học nhà trường -Nhận diện - Tiếp cận - Đổi mới, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

24)     Phan Trọng Luận, Văn học nhà trường -Những điểm nhìn, NXB Đại học Sư phạm, 2011

25)     Phan Trọng Luận (Tổng Chủ biên), Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11, NXB Giáo dục, 2002 - 2005

26)     Phan Trọng Luận (Tổng Chủ biên), Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12, NXB Giáo dục 2002 - 2006

27)     Phan Trọng Luận (Chủ biên), Bài tâp Ngữ văn lớp 11,  NXB Giáo dục 2005

28)     Phan Trọng Luận (Chủ biên), Bài tập Ngữ văn lớp 12, NXB Giáo dục 2006

29)     Phan Trọng Luận (Chủ biên), Phạm Thị Thu Hương, Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng lớp 12, NXB Đại học Sư phạm, 2009

30)     Phan Trọng Luận (Chủ biên), Phạm Thị Thu Hương, Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng lớp 11, NXB Đại học Sư phạm, 2010

31)     Phan Trọng Luận (Chủ biên), Phạm Thị Thu Hương, Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng lớp 10, NXB Đại học Sư phạm, 2010

32)     Phan Trọng Luận (Chủ biên), Phạm Thị Thu Hương, Thiết kế bài học Ngữ văn 10, NXB Giáo dục, 2007

33)     Phan Trọng Luận (Chủ biên), Phạm Thị Thu Hương, Thiết kế bài học Ngữ văn 11, tập 1,2, NXB Giáo dục,  2008

34)     Phan Trọng Luận (Chủ biên) Phạm Thị Thu Hương, Thiết kế bài học Ngữ văn 12, tập 1, 2, NXB Giáo dục, 2009

35)     Lê Thị Minh Nguyệt (Viết chung), Kiểm tra đánh giá Ngữ văn 11, NXB Giáo dục, 2008 (2 tập)

36)     Lê Thị Minh Nguyệt (Viết chung), Kiểm tra đánh giá Ngữ văn 10, NXB Giáo dục, 2009 (2 tập)

37)     Lê Thị Minh Nguyệt (Viết chung), Tự học Ngữ văn 9, NXB Giáo dục, 2010

38)     Nguyễn Quang Ninh (Viết chung), Tiếng Việt thực hành (Giáo trình Cao đẳng sư phạm), NXB Đại học Sư phạm, 2004

39)     Nguyễn Quang Ninh, Những bài làm văn tự sự và miêu tả 6 (Theo chương trình và SGK 6), NXB Giáo dục, 2004

40)     Nguyễn Quang Ninh (Viết chung), Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III môn Ngữ văn, NXB Giáo dục, 2004 - 2007

41)     Nguyễn Quang Ninh, Giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học, NXB Giáo dục, 2007

42)     Nguyễn Quang Ninh, Tự học, tự kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức lớp 12, Môn Ngữ văn, NXB Đại học Sư phạm, 2009

43)     Nguyễn Quang Ninh (Chủ biên), Tự học, tự kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức lớp 11 - Môn Ngữ văn, NXB Đại học Sư phạm, 2009

44)     Phan Thị Hồng Xuân, Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn Ngữ văn lớp 10 tập 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2008

45)     Phan Thị Hồng Xuân (Viết chung), Sổ tay giải thích thành ngữ tiếng Việt, NXB Giáo dục, 2009

46)     Phan Thị Hồng Xuân (Viết chung), Giáo trình tiếng Việt và tiếng Việt thực hành, NXB Đại học Sư phạm, 2011.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream