A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Bản đồ

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

1)        Lâm Quang Dốc, Bản đồ giáo khoa (giáo trình Sau đại học), NXB Đại học Sư phạm, 2009.

2)        Lâm Quang Dốc, Bản đồ học (dùng cho Cao đẳng sư phạm), NXB Đại học Sư phạm, 2008.

3)        Lâm Quang Dốc (đồng chủ biên), Bản đồ học đại cương (sách dùng cho sinh viên địa lí theo chương trình mới). NXB Đại học Sư phạm, 2005.

4)        Lâm Quang Dốc, Thành lập bản đồ kinh tế - xã hội (giáo trình Sau đại học), NXB Đại học Sư phạm, 2008.

5)        Lê Huỳnh, Giáo trình Giáo dục dân số - môi trường và giảng dạy địa lí địa phương, NXB Đại học Sư phạm, 2005.

 

Sách tham khảo, chuyên khảo


1)        Lâm Quang Dốc, Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Địa lí 10 (sách dùng cho giáo viên), NXB Giáo dục, 2007.

2)        Lâm Quang Dốc (chủ biên), Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Địa lí 10 (sách dùng cho giáo viên), NXB Đại học
Sư phạm, 2011.

3)        Lâm Quang Dốc (chủ biên), Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Địa lí 11 (sách dùng cho giáo viên), NXB Đại học
Sư phạm, 2011.

4)        Lâm Quang Dốc (chủ biên), Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Địa lí 12 (sách dùng cho giáo viên), NXB Đại học
Sư phạm, 2011.

5)        Lâm Quang Dốc, Hướng dẫn sử dụng Át lát địa lí Việt Nam (sách dùng cho giáo viên), NXB Đại học Sư phạm, 2006.

6)        Lâm Quang Dốc (chủ trì), Địa lí Hà Nội, NXB Đại học Sư phạm, 2011.

7)        Lâm Quang Dốc, Hướng dẫn sử dụng bản đồ, lược đồ trong sách giáo khoa Địa lí phổ thông, NXB Giáo dục, 2006.

8)        Lâm Quang Dốc (chủ biên), Hướng dẫn sử dụng Át lát địa lí Việt Nam theo hướng dạy học tích cực, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

9)        Lâm Quang Dốc, Từ điển phổ thông (dùng cho học sinh, sinh viên), NXB Giáo dục, 2011.

10)    Lâm Quang Dốc, Ngôn ngữ bản đồ (Những vấn đề cơ bản), NXB Đại học Sư phạm, 2011.

11)    Lê Huỳnh (đồng tác giả), Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam,
tập 5: Các tỉnh thành phố vùng Nam Trung Bộ
, NXB Giáo dục, 2006.

12)    Lê Huỳnh (đồng tác giả), Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam,
tập 6: Các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long
, NXB Giáo dục, 2006.

13)    Lê Huỳnh (đồng tác giả), Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông chu kì III, (2004 - 2007), NXB Đại học Sư phạm, năm 2006.

14)    Lê Huỳnh, Đặng Duy Lợi, Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ và nnk, Atlas địa lí Việt Nam, NXB Giáo dục, 2006 - 2009.

15)    Lê Huỳnh (đồng tác giả), Tập bản đồ địa lí tự nhiên đại cương, NXB Giáo dục, 2008.

16)    Lê Huỳnh (đồng tác giả), Tập bản đồ địa lí phổ thông cơ sở, NXB Giáo dục, 2009.

17)    Lê Huỳnh, 55 tờ bản đồ giáo khoa treo tường địa lí và 20 tờ bản đồ lịch sử, Công ty Bản đồ và tranh ảnh Giáo dục.

18)    Lê Huỳnh (tham gia), Việt Nam các tỉnh và thành phố, NXB Giáo dục, 2010.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream