A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Động cơ đốt trong

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

1)        Nguyễn Trọng Khanh (chủ biên), Nguyễn Văn Dương, Phan Văn Kha, Hoàng Minh Tác, Hoàng Ngọc Thuyết, Phạm Đức Vượng và Lê Phương Yên, Tài liệu giáo khoa “Kĩ thuật nghề sửa chữa xe máy 11”, NXB Giáo dục, 2006.

2)        Nguyễn Trọng Khanh (chủ biên), Nguyễn Văn Dương, Phan Văn Kha, Hoàng Ngọc Thuyết và Phạm Đức Vượng, Tài liệu giáo khoa “Kĩ thuật nghề sửa chữa xe máy 12”, NXB Giáo dục, 2007.

3)        Hoàng Ngọc Thuyết (chủ biên) và Nguyễn Văn Dương, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện dạy kĩ thuật nghề sửa chữa xe máy lớp 10, NXB Đại học Sư phạm, 2006.


Sách tham khảo, chuyên khảo

 1)        Nguyễn Trọng Khanh (chủ biên), Nguyễn Văn Dương, Phan Văn Kha, Hoàng Minh Tác, Hoàng Ngọc Thuyết, Phạm Đức Vượng và Lê Phương Yên. Tài liệu dùng cho giáo viên “Kĩ thuật nghề sửa chữa xe máy 11”, NXB Giáo dục, 2006.

 2)          Nguyễn Trọng Khanh (chủ biên), Nguyễn Văn Dương, Phan Văn Kha, Hoàng Ngọc Thuyết và Phạm Đức Vượng. Tài liệu dùng cho giáo viên: “Kĩ thuật nghề sửa chữa xe máy 12”, NXB Giáo dục, 2007.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream