A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Kỹ thuật cơ khí

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

1)        Lưu Quang Huy (chủ biên) và Nguyễn Kim Thành, CAD - Vẽ và thiết kế bằng máy tính, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

2)        Nguyễn Kim Thành, Bài tập Hình học họa hình, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

3)        Nguyễn Kim Thành, Bài tập Vẽ kĩ thuật, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

4)        Chu Văn Vượng, Vẽ kĩ thuật cơ khí, NXB Đại học Sư phạm, 2005.

5)     Chu Văn Vượng, Thiết kế bản vẽ kĩ thuật với Auto CAD R14, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

6)        Chu Văn Vượng, Giáo trình thực hành tiện, NXB Đại học Sư phạm, 2007

7)     Chu Văn Vượng, Giáo trình Vẽ cơ khí với Auto CAD 2004, NXB Giáo dục, 2007.


Sách tham khảo, chuyên khảo

 1)        Nguyễn Kim Thành, Auto CAD 2D, NXB Đại học Sư phạm, 2009

 2)        Nguyễn Kim Thành, Auto CAD 3D, NXB Đại học Sư phạm, 2010
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream