A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Thực vật học

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)        Mai Sỹ Tuấn (đồng tác giả), Sinh thái học và Bảo vệ môi trường, NXB Giáo dục, 2006.

2)        Mai Sỹ Tuấn (đồng tác giả), Sinh học 9, NXB Giáo dục, 2005.

3)        Mai Sỹ Tuấn (đồng tác giả), Sinh học 12, NXB Giáo dục, 2008.

4)        Mai Sỹ Tuấn (đồng tác giả), Hướng dẫn dạy học Sinh học 12 cho các trường phổ thông Giáo dục thường xuyên, NXB Giáo dục, 2009.

5)        Mai Sỹ Tuấn (chủ biên), Tài liệu giáo khoa Sinh học 12 cho các trường chuyên, môn Sinh học, NXB Giáo dục, 2009.

6)        Mai Sỹ Tuấn (chủ biên), Bài tập Sinh học 12, NXB Giáo dục, 2011.

7)        Nguyễn Hoàng Trí, Lượng giá kinh tế hệ sinh thái rừng ngập mặn, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2006.

8)        Nguyễn Hoàng Trí, Sinh quyển và Các khu dự trữ sinh quyển, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

9)        Nguyễn Lân Hùng Sơn (Chủ biên), Trần Văn Ba, Nguyễn Hữu Dực, Đỗ Văn Nhượng, Bùi Minh Hồng, Nguyễn Vĩnh Thanh, Hoàng Ngọc Khắc, Bùi Thu Hà và Nguyễn Đức Hùng, Đa dạng sinh học đất ngập nước (Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long - Vanlong Wetland Nature Reserve), NXB Đại học Sư phạm, 2011, 156 trang.

10)     Nguyễn Lân Hùng Sơn (Chủ biên), Trần Văn Ba, Bùi Thu Hà, Trần Thế Bách, Phan Văn Mạch và Nguyễn Thanh Vân, Át lát Thực vật (Nhận dạng một số loài thực vật ở khu vực đầm hồ xã An Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), NXB Đại học Sư phạm, 2010, 73 trang.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream