A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Động vật học

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

 1)        Vũ Quang Mạnh (Chủ biên) và Hoàng Duy Chúc, Con người và môi trường - Sinh thái học nhân văn. NXB Đại học Sư phạm, 2010.

2)        Đỗ Văn Nhượng, Thực hành Động vật không xương sống, NXB Đại học Sư phạm, 2005.

3)        Đỗ Văn Nhượng, Thực hành Động vật không xương sống (tái bản). NXB Đại học Sư phạm, 2010.

4)        Hà Đình Đức, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Giải phẫu so sánh Động vật Có xương sống (Comparative Vertebrate Anatomy), NXB Đại học Sư phạm, 2010.

5)       Nguyễn Lân Hùng Sơn (Chủ biên), Trần Văn Ba, Nguyễn Hữu Dực, Đỗ Văn Nhượng, Bùi Minh Hồng, Nguyễn Vĩnh Thanh, Hoàng Ngọc Khắc, Bùi Thu Hà và Nguyễn Đức Hùng, Đa dạng sinh học đất ngập nước (Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long - Vanlong Wetland Nature Reserve), NXB ĐHSP, 2011.


Sách tham khảo, chuyên khảo

 1)   Vũ Quang Mạnh, Động vật chí Việt Nam, tập 21: Bộ ve giáp (Acari: Oribatida). NXB Khoa học và Kĩ thuật Viện KHCN Việt Nam, 2007.


Sách tham khảo, chuyên khảo

1)       Bùi Minh Hồng (chủ biên), Hà Quang Hùng, Sổ tay nhận biết thành phần ruồi, muỗi thuộc bộ Diptera ăn rệp muội, NXB Nông nghiệp, 2008.

2)        Vũ Quang Mạnh, Thế giới côn trùng trong lòng đất, NXB Giáo dục, 2006.

3)        Vũ Quang Mạnh, Thế giới côn trùng trong lòng đất (Tái bản), NXB Giáo dục, 2008.

4)        Vũ Quang Mạnh (chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy, Đời sống côn trùng quanh ta, tập 1, Những loài Cánh phấn - Lepidoptera, NXB Giáo dục, 2009.

5)        Vũ Quang Mạnh (Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy, Đời sống côn trùng quanh ta, tập 2, Những loài Cánh cứng - Coleoptera. NXB Giáo dục, 2009.

6)        Nguyễn Lân Hùng Sơn (Chủ biên), Trần Đức Hậu, Hoàng Ngọc Khắc và Nguyễn Thanh Vân, Át lát Động vật (Nhận dạng một số loài động vật ở khu vực đầm hồ xã An Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), NXB ĐHSP, 2010.

7)        Nguyễn Lân Hùng Sơn (Chủ biên), Trần Văn Ba, Bùi Thu Hà, Trần Thế Bách, Phan Văn Mạch và Nguyễn Thanh Vân, Át lát Thực vật (Nhận dạng một số loài thực vật ở khu vực đầm hồ xã An Lạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), NXB ĐHSP, 2010.

8)        Nguyễn Lân Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Vân, Danh lục Chim Việt Nam (Complete Checklist of the birds of Vietnam), NXB Nông nghiệp, 2011.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream