A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Hóa học hữu cơ

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)        Đỗ Đình Rãng, Hoá học lập thể, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

2)        Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thị Đà, Phương pháp phổ ứng dụng trong hoá học. NXB Giáo dục, 2007.

3)        Trần Thị Đà, Nguyễn Hữu Đĩnh, Phức chất - Phương pháp tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc, NXB Khoa học và Kĩ thuật Hà Nội, 2007.

4)        Nguyễn Hữu Đĩnh, Phạm Văn Hoan, Hoá dầu đại cương, NXB Giáo dục, 2008.

5)        Phạm Hữu Điển, Nguyễn Quyết Tiến, Giáo trình Hoá dược, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

6)        Nguyễn Hữu Đĩnh (Chủ biên), Đặng Đình Bạch, Lê Thị Anh Đào, Phạm Hữu Điển, Phạm Văn Hoan, Bài tập Hoá học hữu cơ, NXB Giáo dục, 2008, tái bản 2009.

7)        Trần Quốc Sơn, Cơ sở Hoá học dị vòng, NXB Đại học Sư phạm, 2010.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream