A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Hóa lý thuyết và Hóa lý

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

1)        Trần Thành Huế, Hoá học đại cương, Tập 1: Cấu tạo chất, NXB Giáo dục (2000), NXB ĐHSP (2004), tái bản lần thứ nhất 2008.

2)        Nguyễn Duy Ái, Nguyễn Tinh Dung, Trần Thành Huế, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Văn Tòng, Một số vấn đề chọn lọc của Hoá học, tập 1, NXB Giáo dục, 1998, tái bản liên tục từ 1999 đến 2008.

3)        Nguyễn Duy Ái, Nguyễn Tinh Dung, Trần Thành Huế, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Văn Tòng, Một số vấn đề chọn lọc của Hoá học, tập 2, NXB Giáo dục, 1998, tái bản liên tục từ 1999 đến 2008.

4)        Nguyễn Duy Ái, Nguyễn Tinh Dung, Trần Thành Huế, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Văn Tòng, Một số vấn đề chọn lọc của Hoá học, tập 3, NXB Giáo dục, 1998, tái bản liên tục từ 1999 đến 2008.


Sách tham khảo, chuyên khảo

1)        Trần Thành Huế, Tư liệu Hoá học 10, NXB Giáo dục, 2006, tái bản lần thứ nhất năm 2008.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream