A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Vật lý lí thuyết

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

1)        Nguyen Quang Hoc, Problems of Thermodynamics, VNU Publishing House, 2006.

2)        Vũ Văn Hùng, Vật lí thống kê, NXB Đại học Sư phạm, 2006

3)        Vũ Văn Hùng, Bài tập cơ học lượng tử, NXB Đại học Sư phạm, 2006

4)        Đỗ Đình Thanh và Vũ Văn Hùng, Phương pháp toán lí, NXB Giáo dục, 2006

5)        Vũ Văn Hùng và Hoàng Văn Tích, Bài tập vật lí: Cơ học và nhiệt động lực học, NXB Đại học Sư phạm, 2007

6)        Nguyen Quang Hoc, Thermodynamics (Summary of Theory, Advanced and Elementary Problems), Science and Technique Publishing House, 2007.

7)        Nguyen Quang Hoc, Thermodynamics, Vol. 1 - 2, Science and Technique Publishing House, 2007.

8)        Vu Van Hung and Nguyen Quang Hoc, Thermodynamics Textbook, HUE Publishing House, 2009.

9)        Vũ Văn Hùng, Cơ học lượng tử, NXB Đại học Sư phạm, 2009

10)       Nguyễn Chính Cương, Giáo trình phương pháp toán lí 1, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

11)       Nguyễn Chính Cương và Nguyễn Trọng Dũng, Giáo trình tin học ứng dụng: Phương pháp tính số dùng trong Vật lí lí thuyết, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

12)       Nguyễn Chính Cương, Bài tập phương pháp toán lí, NXB Đại học
Sư phạm, 2011


Sách tham khảo, chuyên khảo

1)      Vũ Văn Hùng, Phương pháp thống kê mômen trong nghiên cứu tính chất nhiệt động và đàn hồi của tinh thể, NXB Đại học Sư phạm, 2009.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream