A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Khoa học máy tính

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Sách tham khảo, chuyên khảo

1)        Vũ Đình Hoà et al., Vietnamese Mathematical Olympiads 1990 - 2006, Education Publishing House, 2006.

2)         Vũ Đình Hoà và Đỗ Thị Bích Ngọc, Chương trình dịch, NXB Đại học
Sư phạm, 2008.

3)        Vũ Đình Hoà và Đỗ Trung Kiên, Thuật toán và đánh giá độ phức tạp thuật toán, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

4)        Vũ Đình Hoà, Toán rời rạc cho Công nghệ thông tin, NXB Đại học Sư phạm, 2010.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream