A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Lý thuyết hàm

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

1)        Lê Mậu Hải, Nguyễn Quang Diệu và Phạm Hoàng Hiệp, Bài tập giải tích toán học, NXB Giáo dục, 2006.

2)        Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải, Giáo trình Giải tích hàm, NXB
Đại học Sư phạm, 2010.

3)        Nguyễn Văn Trào và Phạm Nguyễn Thu Trang, Bài tập Hàm
biến phức
, NXB Đại học Sư phạm, 2009.


Sách tham khảo, chuyên khảo

1)        Nguyễn Quang Diệu và Lê Mậu Hải, Cơ sở lí thuyết đa thế vị, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

2)         Nguyễn Quang Diệu, Nhập môn đại số đều, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

3)        Nguyễn Thanh Hà, Một số vấn đề về điểm bất động, NXB Đại học
Sư phạm, 2006.

4)        Lê Mậu Hải, Tăng Văn Long và Phùng Văn Mạnh, Bài tập Lí thuyết thế vị, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

5)        Nguyễn Văn Trào, Cơ sở lí thuyết nội suy, NXB Đại học Sư phạm, 2009.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream