A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Đại số

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

Giáo trình

1)        Dương Quốc Việt, Lí thuyết Galois và Lí thuyết các mở rộng trường, NXB ĐHSP, 2006.

2)        Dương Quốc Việt, Một số cấu trúc cơ bản của đại số hiện đại, NXB ĐHSP, 2006.

3)        Dương Quốc Việt (chủ biên) - Lê Văn Chua, Cơ sở Lí thuyết Galois, NXB ĐHSP, 2007.

4)        Dương Quốc Việt (chủ biên) - Đàm Văn Nhỉ, Giáo trình Đại số sơ cấp, NXB ĐHSP, 2007.

5)        Dương Quốc Việt (chủ biên) - Đàm Văn Nhỉ, Cơ sở Lí thuyết số và Đa thức, NXB ĐHSP, 2008.

6)        Dương Quốc Việt, Cơ sở Lí thuyết Module, NXB ĐHSP, 2008.

7)        Dương Quốc Việt (chủ biên), Lê Văn Đính, Đặng Đình Hanh, Đào Ngọc Minh, Nguyễn Công Minh, Trương Thị Hồng Thanh, Phan Thị Thủy, Bài tập Lí thuyết Module, NXB ĐHSP, 2009.

8)      Dương Quốc Việt (chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Đính, Lê Thị Hà, Đặng Đình Hanh, Đào Ngọc Minh, Trương Thị Hồng Thanh, Phan Thị Thủy, Bài tập Cơ sở lí thuyết số và Đa thức, NXB ĐHSP, 2011. 


Sách tham khảo, chuyên khảo
 1)        Dương Quốc Việt, Lí thuyết chiều, NXB ĐHSP, 2008.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream