A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Văn hóa văn minh Anh - Mỹ

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Lê Kim Dung, Nguyễn Thị Hà, English for Education, University of Education Publishing House, 2006.

2)          Lê Kim Dung, Practice Tests for Master Selection Examination, University of Education Publishing House, 2008.

3)          Lê Kim Dung, Nguyễn Thị Hà, A Glimpse into the USA, University of Education Publishing House, 2009.

4)          Lê Kim Dung, Nguyễn Thị Hà, American Civilization (For Distance Education), 2008.

5)          Lê Kim Dung, American Literature (For Distance Education), 2008.

6)          Lê Kim Dung, Courseware: Introduction on How to Explore IT in Literature Teaching, MoED IT Project, 2008.

7)          Nguyễn Thị Hà, Writing 1, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

8)          Hoàng Giang Lam (Đồng tác giả), E-book of British Studies, trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2007.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream