A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Giáo dục Ngôn ngữ và Văn học

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Hà Nguyễn Kim Giang, Phương pháp đọc diễn cảm, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

2)          Hà Nguyễn Kim Giang, Phương pháp tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học, NXB Giáo dục, 2007.

3)          Lã Thị Bắc Lý, Lê Thị Ánh Tuyết, Giáo trình Phương pháp đọc, kể diễn cảm thơ, truyện cho trẻ mầm non, NXB Giáo dục, 2008.

4)          Lã Thị Bắc Lý, Lê Thị Ánh Tuyết, Giáo trình Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, NXB Giáo dục, 2008.

5)          Lã Thị Bắc Lý, Nguyễn Văn Long, Trần Đăng Xuyền và Nguyễn Thị Nhung, Giáo trình Văn học Việt Nam hiện đại, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

6)          Lã Thị Bắc Lý, Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

7)          Lã Thị Bắc Lý, Giáo trình Văn học trẻ em, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

8)          Lã Thị Bắc Lý, Phan Thị Hồng Xuân và Nguyễn Thị Thu Nga, Giáo trình Tiếng Việt và tiếng Việt thực hành, NXB Đại học Sư phạm, 2011.

9)          Đinh Hồng Thái, Giáo trình phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em, NXB Giáo dục, 2007.

10)        Đinh Hồng Thái, Giáo trình phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non (dành cho hệ cao đẳng), NXB Giáo dục, 2008.

11)        Đinh Hồng Thái, Giáo trình phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream