A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Xã hội

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Phan Phương Dung (Đồng tác giả), Dạy hội thoại ở Tiểu học - chuyên đề đào tạo GVTH, Dự án phát triển GVTH, 2007.

2)          Phan Phương Dung, Đặng Kim Nga (Đồng tác giả), Tiếng Việt - Đào tạo GVTH hệ Cao đẳng, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

3)          Phan Phương Dung (Đồng tác giả), Hoạt động giao tiếp với dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

4)          Phan Phương Dung (Đồng tác giả), Tiếng Việt 3, NXB Đại học Sư phạm, 2011.

5)          Phan Phư­­ơng Dung, Đặng Thị Kim Nga (Đồng tác giả), Giáo trình Tiếng Việt, NXB Giáo dục, 2007.

6)          Phan Phư­­ơng Dung, Đặng Thị Kim Nga (Đồng tác giả), Giáo trình Tiếng Việt, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

7)          Phan Phương Dung, Lê Phương Nga, Hướng dẫn dạy học Tiếng Việt 5, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

8)          Phan Phương Dung, Dương Thu Hương, Dạy học Tiếng Việt 4, NXB Giáo dục Việt Nam chi nhánh phía Nam, 2006.

9)          Phan Phương Dung, Lê Phương Nga, Hướng dẫn dạy học Tiếng Việt 4, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

10)     Phan Phương Dung (Đồng tác giả), Hướng dẫn dạy học Tập làm văn 5 phù hợp với trình độ Tiểu học, NXB Trẻ TP. Hồ Chí Minh, 2007.

11)     Phan Phương Dung, Dương Thu Hương, Dạy học Tiếng Việt 5, NXB Giáo dục Việt Nam chi nhánh phía Nam, 2007.

12)     Phan Phương Dung, Đặng Kim Nga, Hoạt động giao tiếp với dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

13)     Dương Thị Hương, Để dạy học tốt Tiếng Việt 5, NXB Giáo dục, 2007.

14)     Dương Thị Hương, Văn học, NXB Đại học Sư phạm - NXB Giáo dục, 2007.

15)     Dương Thị Hương, Giáo trình Cảm thụ văn học, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

16)     Lê Phương Nga, Đặng Kim Nga, Giáo trình Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

17)     Lê Phương Nga, Đặng Kim Nga, Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1, NXB Đại học Sư phạm, 2009

18)     Lê Phương Nga, Đặng Kim Nga, Giáo trình Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

19)     Lê Phương Nga, Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học, NXB Giáo dục, 2006.

20)     Đặng Kim Nga, Phan Phư­ơng Dung, Luyện từ và câu không khó, NXB Trẻ, 2007.

21)     Đặng Kim Nga, Phan Phương Dung, Hướng dẫn giáo viên về Tăng cường Tiếng Việt, Dự án PEDC - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010.

22)     Đặng Kim Nga, Phan Phương Dung, Những rào cản đối với quá trình học tập của trẻ, Dự án PEDC - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010.

23)     Lê Phương Nga (Đồng tác giả), Bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 2, NXB Giáo dục, 2006.

24)     Lê Phương Nga (Đồng tác giả), Thiết kế bài giảng tiếng Việt 5 (tập 1 và tập 2), NXB Đại học Sư phạm, 2006.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream