A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Văn học Việt Nam trung đại

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Nguyễn Đăng Na, Con đường giải mã văn học trung đại Việt Nam, NXB Giáo dục, 2006.

2)          Nguyễn Đăng Na, Lã Nhâm Thìn, Đinh Thị Khang,... (Đồng tác giả), Văn học trung đại Việt Nam, Tập I, II. NXB Đại học Sư phạm, 2005, 2006, tái bản 2007, 2008.

3)          Nguyễn Đăng Na, Truyện ngắn Hà Nội (phần Trung đại), NXB Hà Nội, 2010.

4)          Nguyễn Thị Nương, Con người Nguyễn Du qua thơ chữ Hán, (chuyên luận), NXB Đại học Sư phạm, 2010.

5)          Vũ Thanh (Viết chung), Bách khoa thư Hà Nội, nhiều tập, NXB Thời đại, Hà Nội, 2010.

6)          Vũ Thanh, Nguyễn Thanh Tùng (Viết chung), Danh nhân Thăng Long - Hà Nội (Vũ Khiêu - Chủ biên), NXB Hà Nội, 2010.

7)          Vũ Thanh (Viết chung), Gương mặt văn học Thăng Long, (Nguyễn Huệ Chi - Chủ biên), NXB Hà Nội, 2010, 207-224.

8)          Vũ Thanh (Viết chung), Truyện ngắn Việt Nam: lịch sử - thi pháp - chân dung (Phan Cự Đệ - Chủ biên), NXB Giáo dục, 2007.

9)          Vũ Thanh (Viết chung), Văn học Việt Nam thế kỉ X - XIX - Những vấn đề lí luận và lịch sử, NXB Giáo dục, 2007.

10)     Nguyễn Thanh Tùng (soạn chung), Văn bia Hà Tĩnh, Sở Văn hóa Thông tin Hà Tĩnh, 2007, 82-88, 157-164.

11)     Lã Nhâm Thìn, Phân tích tác phẩm văn học trung đại Việt Nam từ góc nhìn thể loại, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2009.

12)     Lã Nhâm Thìn (Chủ biên phần Văn học), Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long, NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 2009.

13)     Lã Nhâm Thìn (Đồng Chủ biên), Văn học Việt Nam sau 1975 - những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.

14)     Lã Nhâm Thìn (Đồng tác giả), Văn học Việt Nam thế kỉ X - thế kỉ XIX - Những vấn đề lí luận và lịch sử, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007.

15)     Lã Nhâm Thìn, Giảng văn văn học Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2009.

16)     Vũ Thanh (Viết chung), Giảng văn văn học Việt Nam - trung học cơ sở, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010, 213-222, 234-254.

17)     Vũ Thanh (Viết chung), Giảng văn văn học Việt Nam - trung học phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009,128 - 135, 139 - 142, 146 - 157, 160 - 166, 171 - 177, 180 - 184, 209 - 216, 219.

18)     Vũ Thanh (Viết chung), Bài tập Ngữ văn 10, tập I, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

19)     Vũ Thanh (Viết chung), Bài tập Ngữ văn 11, tập I, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.

20)     Lã Nhâm Thìn (Chủ biên), Nguyễn Thị Nương (Tham gia), Bài tập Ngữ văn 11, biên soạn mới, 2 tập, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2010.

21)     Nguyễn Thị Nương, Bài tập Ngữ văn 11, tập 2, biên soạn mới, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

22)     Nguyễn Thị Nương, Bài tập Ngữ văn 7, tập 1, biên soạn mới, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

23)     Nguyễn Thị Nương, Bài tập Ngữ văn 7, tập 2, biên soạn mới, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

24)     Nguyễn Thị Nương, Bài tập Ngữ văn 8, tập 1, biên soạn mới, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

25)     Nguyễn Thị Nương, Bài tập Ngữ văn 8, tập 2, biên soạn mới, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

26)     Nguyễn Thị Nương, Bài tập Ngữ văn 9, tập 1, biên soạn mới, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

27)     Nguyễn Thị Nương, Bài tập Ngữ văn 9, tập 2, biên soạn mới, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

28)     Đỗ Thị Mỹ Phương (Viết chung), Bộ đề thi trắc nghiệm và tự luận tuyển sinh đại học, cao đẳng môn Ngữ văn, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

29)     Đỗ Thị Mỹ Phương (Viết chung), Tuyển tập 36 đề ôn luyện tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng môn văn, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

30)     Đỗ Thị Mỹ Phương (Viết chung), Vở bài tập thực hành trắc nghiệm Tiếng Việt 4, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

31)     Lã Nhâm Thìn (Chủ biên phần Văn), Ngữ văn 10 (SGK), tập I, II, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.

32)     Lã Nhâm Thìn (Chủ biên phần Văn), Ngữ văn 10 (SGV), tập I, II, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.

33)     Lã Nhâm Thìn (Chủ biên phần văn), Ngữ văn 11 (SGK), tập I, II, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007.

34)     Lã Nhâm Thìn (Chủ biên phần văn), Ngữ văn 11 (SGV), tập I, II, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007.

35)     Lã Nhâm Thìn (Chủ biên), Ôn tập Ngữ văn 10, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.

36)     Lã Nhâm Thìn (Chủ biên), Tư liệu Ngữ văn 10, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.

37)     Lã Nhâm Thìn (Đồng tác giả), Bài tập Ngữ văn, biên soạn mới, 2 tập, NXB Giáo duc, 2010.

38)     Lã Nhâm Thìn, Chuẩn kiến thức Ngữ văn 8, NXB Giáo duc, 2011.

39)     Nguyễn Đăng Na (Đồng tác giả), Ngữ văn 10 Nâng cao (sách giáo khoa), tập I và II, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.

40)     Nguyễn Đăng Na (Đồng tác giả), Ngữ văn 10 Nâng cao (sách giáo viên), tập I và II, NXB Giáo dục, 2006.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream