A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Tự nhiên

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Trần Diên Hiển, Cơ sở lí thuyết tập hợp và lôgíc toán, NXB Giáo dục, 2007.

2)          Trần Diên Hiển, Các tập hợp số, NXB Giáo dục, 2007.

3)          Trần Diên Hiển, Nhập môn Lí thuyết xác suất và thống kê toán, NXB Giáo dục, 2007.

4)          Trần Diên Hiển, Toán cao cấp 1, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

5)          Trần Diên Hiển, Toán cao cấp 2, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

6)          Trần Diên Hiển, Lí thuyết số, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

7)          Trần Diên Hiển, Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

8)          Trần Diên Hiển, Thiết kế bài giảng Toán 5 - Tập 1 và 2, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

9)          Dương Giáng Thiên Hương, Nghiệp vụ sư phạm tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

10)         Trần Ngọc Lan (Đồng tác giả), Giáo trình phương pháp dạy học Toán (cho Trung học Sư phạm), NXB Đại học Sư phạm, 2006.

11)         Trần Ngọc Lan (Đồng tác giả), Giáo trình phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học (cho Cao đẳng và Đại học Sư phạm), NXB Giáo dục, 2007.

12)         Trần Ngọc Lan, Thực hành phương pháp day học toán ở tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

13)         Trần Ngọc Lan, Tài liệu giảng dạy cao học: Rèn tư duy cho học sinh trong học Toán bậc Tiểu học, NXB Trẻ, 2009 (tái bản lần 1).

14)        Trần Ngọc Lan, 100 tình huống Sư phạm trong dạy học Toán ở Tiểu học, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.

15)         Nguyễn Thị Thấn, Giáo dục môi trường trong dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội, NXB Đại học Sư phạm 2007.

16)         Nguyễn Thị Thấn, Giáo trình điện tử Phương pháp dạy học các môn về tự nhiên và xã hội, http:/ebook.moet.gov.vn, - mã số: 2007:1126.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream