A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn An sinh xã hội và Phát triển cộng đồng

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Nguyễn Thị Mai Hồng, Kim Văn Chiến, Giáo dục gia đình, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

2)          Nguyễn Duy Nhiên, Nguyễn Thanh Bình, Trịnh Thị Hương Giang, Nhập môn Công tác xã hội, NXB Lao động, 2008.

3)          Nguyễn Duy Nhiên, Những vấn đề thời đại, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

4)          Nguyễn Duy Nhiên, Dạy và học Giáo dục công dân ở trường THPT - Những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

5)          Nguyễn Duy Nhiên, Giáo trình giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

6)          Nguyễn Duy Nhiên, Công tác xã hội nhóm, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

7)          Nguyễn Thị Mai Hồng, Một số vấn đề kinh tế - xã hội trong thời kì xã hội lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

8)          Nguyễn Thị Mai Hồng, Lịch sử triết học, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

9)          Trịnh Thị Hương Giang, Dạy và học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Giáo dục công dân lớp 12, NXB Đại học Sư phạm, 2008.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream