A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Triết học

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Phạm Minh Ái (Đồng tác giả), Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Giáo dục công dân lớp 10, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

2)          Hoàng Thúc Lân (Tham gia), Giáo trình Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

3)          Hoàng Thúc Lân, Giáo dục học gia đình, NXB Giáo dục, 2007.

4)          Hoàng Thúc Lân (Đồng tác giả), Phương pháp giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

5)          Hoàng Thúc Lân (Đồng tác giả), Dạy và học Giáo dục công dân ở trường phổ thông trung học, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

6)          Hoàng Thúc Lân (Đồng tác giả), Hỏi đáp những Nguyên lí cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

7)          Nguyễn Thị Thường, Giáo trình Văn hóa học, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

8)          Nguyễn Thị Thường (Đồng tác giả), Giáo trình Lịch sử triết học, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

9)          Nguyễn Thị Thường (Tham gia), Những vấn đề của triết học phương Tây thế kỉ XX, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

10)        Nguyễn Thị Thường (Đồng tác giả), Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream