A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Lịch sử Triết học

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Trần Thị Ngọc Anh, Dạy và học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông - những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

2)          Nguyễn Bá Cường (Tham gia), Triết học - Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

3)          Lê Văn Đoán, Phương pháp dạy học Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

4)          Lê Văn Đoán, Dạy và học môn Giáo dục công dân, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

5)          Lê Duy Hoa, Giáo trình Lịch sử Triết học, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

6)          Nguyễn Thị Tuất, (Tham gia), Giáo trình Đạo đức học, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

7)          Bùi Thị Tỉnh (Tham gia), Giáo trình Lịch sử triết học (Tham gia), NXB Đại học Sư phạm, 2009.

8)          Bùi Thị Tỉnh, Sách dạy và học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông - Những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

9)          Bùi Thị Tỉnh, Phụ nữ và Giới, NXB Chính trị Quốc gia, 2010.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream