A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Phương pháp giảng dạy

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Lê Thị Bừng (Chủ biên), Hoàng Thanh Thúy, Danh ngôn giáo dục. NXB Thanh niên, Hà Nội, 2008.

2)          Nguyễn Thị Tình, Tính tích cực giảng dạy của giảng viên đại học, Từ điển bách khoa, 2010.

3)          Phan Thị Hồng Vinh, Quản lí hoạt động giáo dục vi mô II, NXB Đại học Sư phạm, 2004.

4)          Phan Thị Hồng Vinh, Phương pháp dạy học Giáo dục học, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

5)          Phan Thị Hồng Vinh, Xây dựng, phát triển và quản lí chương trình dạy học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.

6)          Phan Thị Hồng Vinh, Giáo dục học (Biên soạn theo module), NXB Đại học Sư phạm, 2010.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream