A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Lịch sử thế giới

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Đỗ Thanh Bình (Chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, quyển 1, NXB Đại học Sư phạm, 2007, 241 trang (sách dùng cho hệ Cao đẳng)

2)          Đỗ Thanh Bình (Chủ biên) và các tác giả, quyển 1, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2008, 415 trang.

3)          Nguyễn Thị Huyền Sâm, Đào Tuấn Thành..., Lịch sử thế giới cận đại, Tập 1, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

4)          Nguyễn Thị Huyền Sâm, Đào Tuấn Thành..., Lịch sử thế giới cận đại, Tập 2, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

5)          Trần Thị Vinh. Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (hệ Cao đẳng). Quyển II, NXB Đại học Sư phạm, 2007

6)          Trần Thị Vinh (Chủ biên). Lịch sử thế giới hiện đại. Tập 2, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

7)          Trần Thị Vinh (Viết chung). Lịch sử quan hệ quốc tế. Tập 1, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

8)          Đỗ Thanh Bình, Phong trào giải phóng dân tộc thế k XX - một cách tiếp cận, NXB Đại học Sư phạm, 2006, 365 trang.

9)          Đỗ Thanh Bình, Trần Thị Vinh, Văn Ngọc Thành (Đồng tác giả), Tri thức Đông Nam Á, NXB Chính trị Quốc gia, 2008, 944 trang.

10)     Đỗ Thanh Bình (Đồng tác giả), Tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao dùng cho giáo viên và học sinh - Lịch sử 12, NXB Giáo dục, 2008, 103 trang.

11)     Đỗ Thanh Bình (Đồng tác giả), Ôn tập và tự kiểm tra đánh giá, Lịch sử 12, NXB Giáo dục, 2008, 257 trang.

12)     Đỗ Thanh Bình (Đồng tác giả), Lịch sử 12 nâng cao (sách Giáo viên), NXB Giáo dục, 2008, 296 trang

13)     Đỗ Thanh Bình (đồng tác giả), Lịch sử 12 (sách giáo viên), NXB Giáo dục, 2008, 229 trang

14)     Đỗ Thanh Bình (Đồng tác giả), Bài tập lịch sử 12 nâng cao, NXB Giáo dục, 2008, 191 trang

15)     Đỗ Thanh Bình (Đồng tác giả), Lịch sử 12, NXB Giáo dục, 2008, 224 trang

16)     Đỗ Thanh Bình (Đồng tác giả), Lịch sử 12 (Nâng cao), NXB Giáo dục, 2008, 296 trang

17)     Đỗ Thanh Bình (Đồng tác giả), Hướng dẫn dạy học lịch sử lớp 12 (Giáo dục thường xuyên cấp THPT), NXB Giáo dục Việt Nam, 2009, 211 trang

18)     Đỗ Thanh Bình (Đồng tác giả), Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS chu kỳ III (2004 - 2007) - Môn Lịch sử (quyển 2), NXB Giáo dục, 2007, 112 trang

19)     Đỗ Thanh Bình (Chủ biên) và các tác giả, Luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng lịch sử 12, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010, 256 trang

20)     Đỗ Thanh Bình (Chủ biên), Bài tập lịch sử 12, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011, 168 trang

21)     Đỗ Thanh Bình (Đồng chủ biên với Nguyễn Cảnh Minh), Sổ tay kiến thức lịch sử Trung học cơ sở, NXB Giáo dục Việt Nam,, 2010, 360 trang

22)     Đỗ Thanh Bình (Đồng tác giả), Sổ tay kiến thức lịch sử Trung học phổ thông, NXB Giáo dục VN, 2010, 496 trang

23)     Nguyễn Thị Huyền Sâm, Tưởng Phi Ngọ..., Kiến thức Lịch sử 11, tập 1, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2007.

24)     Nguyễn Thị Huyền Sâm, Tưởng Phi Ngọ..., Kiến thức Lịch sử 11, tập 2, NXB Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2007.

25)     Nguyễn Thị Huyền Sâm, Vũ Ngọc Anh..., Kiến thức Lịch sử 12, tập 1, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008.

26)     Nguyễn Thị Huyền Sâm, Nguyễn Thu Nga..., Hướng dẫn học Lịch sử lớp 12, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008.

27)     Nguyễn Thị Huyền Sâm, Kinh tế - xã hội Liên bang Nga thời kì hậu Xô viết, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009.

28)     Nguyễn Thị Huyền Sâm, Phạm Thị Thu Hương..., Tự học, tự kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử lớp 11, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2010.

29)     Văn Ngọc Thành..., Biên niên sử các đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1, NXB Từ điển Bách khoa, 2006

30)     Văn Ngọc Thành..., Biên niên sử các đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, NXB Từ điển Bách khoa, 2006

31)     Văn Ngọc Thành..., Những nhà giáo tiêu biểu Việt Nam, tập 1, NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2007

32)     Văn Ngọc Thành..., Kiến thức Lịch sử 8, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2007

33)     Văn Ngọc Thành..., Để làm tốt bài thi môn Lịch sử - Trắc nghiệm và tự luận, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008

34)     Văn Ngọc Thành (Viết chung), Tri thức Đông Nam Á, NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2008

35)     Văn Ngọc Thành (Cb) ..., Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh, tập III (1975 - 2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009.

36)     Lương Thị Thoa (Viết chung), Việt Nam đất nước - con người, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010.

37)     Lương Thị Thoa, Trần Văn Kiên, Tuyển tập bài trắc nghiệm lịch sử lớp 9, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2008.

38)     Lương Thị Thoa (Viết chung), Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2008.

39)     Trần Thị Vinh (Viết chung). Lịch sử 8. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006

40)     Trần Thị Vinh (Viết chung). Lịch sử 11. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006

41)     Trần Thị Vinh (Viết chung). Lịch sử 11 - Ban Khoa học xã hội. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006

42)     Trần Thị Vinh (Viết chung). Sách giáo viên Lịch sử 8, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006

43)     Trần Thị Vinh (Viết chung). Sách giáo viên Lịch sử 11. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006

44)     Trần Thị Vinh (Viết chung). Sách giáo viên Lịch sử 11- Ban khoa học xã hội. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006

45)     Trần Thị Vinh (Viết chung). Lịch sử Đông Nam Á. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.

46)     Trần Thị Vinh (Viết chung). Tri thức Đông Nam Á. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008.

47)     Trần Thị Vinh. Chủ nghĩa tư bản thế kỉ XX và thập niên đầu thế kỉ XXI: Một cách tiếp cận từ lịch sử. NXB Đại học Sư phạm, 2011.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream