A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Bộ môn Lí luận văn học

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Phương Lựu, Tuyển tập Phương Lựu, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006 (1780 trang, 3 tập) .

2)          Phương Lựu, Tư tưởng văn hóa văn nghệ của chủ nghĩa Mác phương Tây, NXB Thế giới, Hà Nội, 2007 (334 trang).

3)          Phương Lựu, Vì một nền lí luận văn học dân tộc, hiện đại, NXB Văn học, Hà Nội, 2009, 328 trang.

4)          Trần Đình Sử (Chủ biên), La Khắc Hòa, Phùng Ngọc Kiếm, Nguyễn Xuân Nam, Lí luận văn học tập 2, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

5)          Trần Đình Sử, Văn học và thời gian, NXB Văn học, Hà Nội, 2008.

6)          Trần Đình Sử (Chủ biên), Lê Lưu Oanh, Nguyễn Thị Hải Phương, Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Lê Trà My (Tham gia) Tự sự học - những vấn đề lí thuyết và lịch sử, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2008.

7)          Lê Lưu Oanh, Văn học và các loại hình nghệ thuật, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

8)          Lê Lưu Oanh, Lí luận văn học, Hệ Tiểu học (Chủ biên), NXB Đại học Sư phạm, 2009.

9)          Trần Mạnh Tiến, Lí luận phê bình văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX- Chuyên khảo. NXB Giáo dục. 2011 (NXB Đại học sư phạm, tái bản có bổ sung 2008), 455 trang.

10)     Trần Mạnh Tiến, Lan Khai - Nhà văn hiện thực xuất sắc (Chuyên khảo). NXB Hội Nhà văn, 2006, 340 trang.

11)     Trần Mạnh Tiến, Lan Khai. Tuyển tâp, tập I (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu). NXB Văn học. 2010, 800 trang.

12)     Trần Mạnh Tiến, Lan Khai - Tuyển tập, tập II (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu). NXB Văn học 2010, 800 trang.

13)     Trần Mạnh Tiến, Địa chí Văn hóa Tuyên Quang. Sở Văn hoá Thông tin Tuyên Quang, 2009.

14)     Trần Mạnh Tiến, Lan Khai - Truyện ngắn đường rừng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu). NXB Hà Nội, 2011, 218 trang.

15)     Trần Mạnh Tiến, Lan Khai - Truyện ngắn - tâm lí xã hội (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu, NXB Hà Nội, 2011, 210 trang

16)     Trần Mạnh Tiến, Đền Thánh Mẫu Ỷ La (Khảo cứu, dịch thuật và biên soạn), NXB Văn hoá Thông tin, 2011, 90 trang

17)     Trần Mạnh Tiến, Đất Tuyên, Núi sông diễm lệ (Phần khảo cứu Hán Nôm), NXB Hội Nhà văn, 2009.

18)     Trần Mạnh Tiến, Về Tuyên - Tuyển thơ ca về Tuyên Quang (Phần khảo cứu Thơ ca dân gian và Thơ ca chữ Hán). NXB Văn học, 2010.

19)     Nguyễn Đăng Điệp, Nguyễn Văn Tùng (tuyển chọn và biên soạn), Lê Trà My, Phùng Ngọc Kiếm, Lê Lưu Oanh, Nguyễn Thị Hải Phương, Trần Mạnh Tiến (Tham gia), Thi pháp học ở Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2010.

20)     Lê Hồng Lý, Trần Hải Yến (Biên tập), Trần Ngọc Hiếu (Tham gia), Nghiên cứu văn học Việt Nam - những khả năng và thách thức, NXB Thế giới, Hà Nội, 2009.

21)     Phùng Ngọc Kiếm, Lê Trà My (Tham gia), Văn học Việt Nam sau 1975 - những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, NXB Giáo dục, Hà Nội, 192-202, 2006.

22)     Lê Trà My, Tản văn hiện đại Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2011.

23)     Lê Lưu Oanh, Bình giảng tác phẩm văn học Ngữ văn lớp 8, 11, 12, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2010.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream