A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Khoa Quản lí Giáo dục

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Trần Kiểm, Tiếp cận hiện đại trong quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

2)          Trần Kiểm, Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

3)          Trần Kiểm, Khoa học tổ chức và quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

4)          Nguyễn Xuân Hải, Quản lí giáo dục hòa nhập, NXB Đại học Sư phạm, 2009.

5)          Bùi Minh Hiền, Lịch sử giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, 2005.

6)          Bùi Minh Hiền (Viết chung), Giáo trình Giáo dục học hiện đại tập 1, NXB Đại học Sư phạm, 2007.

7)          Bùi Minh Hiền, Quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

8)          Nguyễn Xuân Thức, Tâm lí học tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, 2008.

9)          Nguyễn Xuân Thức, Phương pháp nghiên cứu tâm lí học, NXB Đại học Sư phạm, 2010.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream