A A+
Giáo trình - chuyên đề - sách tham khảo
Khoa Giáo dục Đặc biệt

Giáo trình, Sách tham khảo, Chuyên khảo, Chuyên đề

1)          Trần Văn Bích (Chủ biên), Nguyễn Anh Tài và Nguyễn Xuân Hải, Giáo dục hoà nhập trẻ khó khăn về học bậc tiểu học, NXB Lao động xã hội, 2006.

2)          Trần Ngọc Giao, Lê Văn Tạc, Nguyễn Xuân Hải, Trần Thị Thiệp và Nguyễn Thị Hoàng Yến, Quản lí Giáo dục hòa nhập, NXB Phụ nữ, 2010.

3)          Tạ Thuý Hạnh, Hoàng Thị Hải Anh và Nguyễn Xuân Hải, Quá trình thực hiện và bài học kinh nghiệm, Dự án Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật 2004 - 2006, Tổ chức Cứu trợ trẻ em của Thụy Điển (Save the Children Sweden - SCS), 2006.

4)          Nguyễn Xuân Hải, Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học, Dự án phát triển giáo viên tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, NXB Giáo dục, 2006.

5)          Nguyễn Xuân Hải, Giáo trình Quản lí trường, lớp dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt, NXB Giáo dục, 2009.

6)          Nguyễn Xuân Hải, Giáo trình Quản lý giáo dục hòa nhập, NXB Đại học Sư phạm, 2010.

7)          Nguyễn Xuân Hải, Quản lí trường, lớp dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt, NXB Giáo dục, 2009.

8)          Nguyễn Xuân Hải, Giáo dục học trẻ khuyết tật, NXB Giáo dục, 2009.

9)          Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Thị Thu Hằng, Bùi Thị Lâm và Nguyễn Thị Thanh, 100 hoạt động phát triển kĩ năng cho trẻ khuyết tật tuổi mầm non học hoà nhập, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành, 2010.

10)     Lê Thị Thuý Hằng, Nguyễn Xuân Hải và Vương Hồng Tâm, Phát triển kĩ năng học tập và kĩ năng xã hội cho học sinh chậm phát triển trí tuệ và khiếm thính cuối tiểu học, NXB Khoa học Xã hội, 2008.

11)     Lê Thị Huệ, Trần Thị Hương, Phạm Thị Tâm, Hoàng Thị Nho và Đào Hoàng Mai, Thiết kế các hoạt động có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong trường mầm non cho trẻ 5 - 6 tuổi, chủ đề Giao thông, quê hương, đất nước, Bác Hồ, NXB Giáo dục, 2009.

12)     Lê Thị Huệ, Trần Thị Hương, Phạm Thị Tâm, Hoàng Thị Nho và Đào Hoàng Mai, Thiết kế các hoạt động có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong trường mầm non cho trẻ 4 - 5 tuổi, chủ đề Giao thông, quê hương, đất nước. Bác Hồ, NXB Giáo dục, 2009.

13)     Lê Thị Huệ, Trần Thị Hương, Phạm Thị Tâm, Hoàng Thị Nho và Đào Hoàng Mai, Thiết kế các hoạt động có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong trường mầm non cho trẻ 5 - 6 tuổi, chủ đề Thế giói thực vật, các hiện tượng tự nhiên, NXB Giáo dục, 2009.

14)     Nguyễn Thị Cẩm Hường, Nguyễn Việt Quỳnh, Thiết kế bài giảng Đạo đức lớp 5, NXB Hà Nội, 2006.

15)     Eva Lindskog, Trần Thị Thiệp và Hoàng Hải Yến, Hòa nhập người khuyết tật Việt Nam, Đánh giá cuối kỳ 2010, Thỏa thuận hợp tác USAID #486-A-00-00019-00, Công ty cổ phần in La Bàn, Giấy phép xuất bản số: 293-2010/CXB/46-09/TN, 2010.

16)     Eva Lindskog, Tran Thi Thiep and Hoang Hai Yen, Inclusion of Vienamese with disabilities. Final Evaluation 2010. USAID Cooperative Agreement #486-A-00-00019-00. Printed at Compass Printing JSC. Under permission No: 293-2010/CXB/46-09/TN, 2010.

17)     Hoàng Thị Nho, Hướng dẫn giáo viên tích hợp nội dung An toàn giao thông vào trò chơi đóng vai cho trẻ mẫu giáo, NXB Giáo dục, 2008.

18)     Trần Thị Thiệp, Bùi Thị Lâm, Hoàng Thị Nho và Trần Thị Minh Thành, Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, NXB Giáo dục, 2006.

19)     Trần Thị Thiệp, Nguyễn Xuân Hải và Lê Thị Thuý Hằng, Giáo trình Giáo dục hoà nhập dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non, NXB Giáo dục, 2008.

20)     Lê Tiến Thành, Trần Đình Thuận và Nguyễn Xuân Hải, Quản lí giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học, NXB Giáo dục, 2008.

21)     Lê Tiến Thành, Trần Đình Thuận và Nguyễn Xuân Hải, Sổ tay Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật dành cho giáo viên tiểu học, NXB Giáo dục, 2009.

22)     Trần Thị Thiệp, Nguyễn Thị Thục An, Nguyễn Thị Cẩm Hường Nguyễn Thị Hoàng Yến, Giúp đỡ trẻ điếc, sách dành cho cha mẹ và cộng đồng (Sách dịch), NXB Lao động - Xã Hội, 2006.

23)     Trần Thị Thiệp, Báo cáo đánh giá cuối kì dự án “Hỗ trợ trẻ khiếm thính Hà Giang”, 2010.

24)     Do Thi Thanh Thuy, Luong Thi Hong Hanh and Dinh Thi Kim Thoa, Adaptation of the Firstep screening test for preschool school children (Lucy J. Miller), Education, Psychology and Mental health problems of Vietnamese children - Theoretical and applied interdisciplinary research (by Dang Ba Lam, Weiss Bahr), Hanoi National University Express, 2007, 67-109.

25)     Nguyễn Thị Hoàng Yến, Đại cương giáo dục trẻ khiếm thính, NXB Đại học Sư phạm, 2006.

26)     Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trần Ngọc Giao, Lê Văn Tạc, Nguyễn Xuân Hải, Lê Thị Thúy Hằng, Lê Thị Loan, Trần Thị Thiệp, Phạm Minh Mục và Nguyễn Thị Nhỏ, Giáo trình Quản lí giáo dục đặc biệt, NXB Phụ nữ, 2010.

27)     Nguyễn Thị Hoàng Yến (Chủ biên), Đỗ Thị Thảo, Đại cương giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ, NXB Đại học Sư phạm, 2010
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream