A A+
Tìm chuyên gia
Lọc theo đơn vị
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
Nguyễn Mạnh Hưởng Position: Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm; Phó Trưởng bộ môn Lí luận và Phương pháp dạy học - Khoa Lịch sử Org Unit: Khoa Lịch Sử Tel: Email: nmhuongsphn@gmail.com
Trần Nam Hải Position: Org Unit: Khoa Sinh Học Tel: 0979228077 Email: naha129@gmail.com
Nguyễn Thị Hồng Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Công nghệ Thông tin Tel: Email: nguyenhong@hnue.edu.vn
Lê Thị Thu Hồng Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: hongle0218@gmail.com
Chu Thị Thu Huyền Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Sư phạm Tiếng Anh/Faculty of English Tel: Email: greenstar_tf88@yahoo.com
BUI MINH HONG Position: Phó trưởng Bộ môn Động vật học - Giảng viên chính Org Unit: Khoa Sinh Học Tel: Email: bui_minhhong@yahoo.com
Nguyen Tuong Huy Position: Head, Department of Social and Economic Geography Org Unit: Khoa Địa Lí/Faculty of Geography Tel: Email: tuonghuy@hnue.edu.vn, huynguyen.hnue@gmail.com
Trần thị Minh Hảo Position: Chuyên viên chính Org Unit: Trung tâm Đảm bảo chất lượng Tel: 0982022119 Email: haoqac@gmail.com
Phan Thị Thanh Hội Position: Giảng viên, Trưởng bộ môn Lý luận và PPDH Sinh học Org Unit: Khoa Sinh Học Tel: 0975226266 Email: hoiptt@hnue.edu.vn
Phạm Thị Thanh Huyền Position: Giảng viên Org Unit: Khoa Lịch Sử Tel: 0169.439.0438 Email: thanhhuyensp.08@gmail.cm, huyenptt@hnue.edu.vn

12...5678910
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream