A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Hệ thống thông tin Địa lý và viễn thám

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước


1)       Kiều Văn Hoan, Các nguyên tắc xây dựng atlas giáo khoa điện tử trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 6 (2006), ISSN 0868 - 3719, 148 - 152.

2)     Kiều Văn Hoan, Các nguyên tắc xây dựng atlas giáo khoa điện tử hỗ trợ dạy học Địa lí lớp 9 ở trường THCS, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số đặc san (2008), ISSN 0868 - 3719, 88 - 96.

3)     Kiều Văn Hoan, Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy học địa lí lớp 10 ở trường trung học phổ thông, số chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế (2008), 229 - 235.

4)     Kiều Văn Hoan, Atlas giáo khoa điện tử và sử dụng trong dạy học Địa lí lớp 9 THCS, Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội, số đặc san (2009), ISSN 0868 - 3719, 81 - 88.

5)     Kiều Văn Hoan, Sử dụng atlas giáo khoa điện tử trong dạy học Địa lí lớp 9, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 50 (2009), ISSN 1859 - 0810, 13 - 16.

6)     Kiều Văn Hoan, Chức năng của đa phương tiện trong atlas giáo khoa điện tử, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 8 (2009), ISSN 0868 - 3719, 83 - 89.

7)     Bùi Thị Lâm và Kiều Văn Hoan, Phương pháp trong dạy Địa lí cho học sinh khiếm thính ở bậc trung học cơ sở, Tạp chí thiết bị dạy học (2011), ISSN 1859 - 0810, 29 - 32.

8)     Đỗ Văn Thanh, Thực trạng môi trường tự nhiên và các giải pháp phục vụ quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 9, Kì 1 (2006), ISSN 0866 - 7020, 83 - 88.

9)     Đỗ Văn Thanh, Quy hoạch sử dụng đất đai theo hướng phát triển bền vững, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 6, kì 2 (2008), ISSN 0866 - 7020, 65 - 71.

10)       Đỗ Văn Thanh, Phân tích cấu trúc cảnh quan sinh thái tỉnh Bắc Giang phục vụ quy hoạch sử dụng đất theo hướng phát triển bền vững, Tạp chí Kinh tế Sinh thái, số 39 (2011), ISSN 1859 - 2317, 18 - 26.

11)       Đỗ Văn Thanh, Đánh giá khả năng đất đai và đề xuất hướng sử dụng cho các loại hình sử dụng đất tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 14, Kì 2 (2011), ISSN 0866 - 7020, 12 - 18.

12)       Đỗ Văn Thanh, Phân kiểu kinh tế xã hội các xã và đề xuất trình tự ưu tiên đầu tư xoá đói giảm nghèo theo nhóm xã của tỉnh Bắc Giang, Tạp chí Kinh tế Sinh thái, số 40 (2011), ISSN 1859 - 2317, 11 - 20.

13)       Nguyễn Thanh Xuân, Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy học Địa lí 12 - THPT (Nâng cao), Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ trường ĐHSP Hà Nội (2009).

14)       Nguyễn Thanh Xuân, Trắc nghiệm có phản hồi bằng PowerPoint tương tác, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 67 (2011), ISSN 1859 - 0810.

 


Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị trong nước


1)            Trần Xuân Duy, Bản đồ giáo khoa - phương tiện phát triển năng lực tư duy học sinh, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ khoa Địa lí (2009).

2)            Trần Xuân Duy, Phân tích một số nguyên nhân gây biến động diện tích rừng Tây Nguyên giai đoạn 1980 đến nay, Kỉ yếu Hội thảo khoa học của cán bộ trẻ lần thứ III, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2010).

3)            Ngô Thị Hải Yến, Trần Xuân Duy và Lê Mỹ Dung, Quá trình đô thị hoá ở Bắc Ninh giai đoạn 1999 - 2009, Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội thảo khoa học Quốc tế Địa lí Đông Nam Á lần thứ X (2010).

4)            Kiều Văn Hoan, Phương pháp dự án và công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học Địa lí ở trường phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học khoa Địa lí - 50 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội (2006), 300 - 306.

5)         Kiều Văn Hoan, Ứng dụng Hệ thống tin địa lí (GIS) xây dựng và
sử dụng xêri bản đồ giáo khoa treo tường hỗ trợ dạy học Địa lí lớp 9,
Kỉ yếu hội thảo khoa học các giải pháp công nghệ và quản lí trong ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông vào đổi mới dạy - học, NXB Đại học Sư phạm (2006), 173 - 180.

6)         Kiều Văn Hoan, Xây dựng atlat giáo khoa điện tử hỗ trợ dạy học địa lí lớp 12 trường THPT, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học khoa Địa lí, NXB Đại học Sư phạm (2011).

7)         Đỗ Văn Thanh, Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lí (GIS) trong đánh giá biến động sử dụng đất tỉnh Bắc Giang, Hội thảo khoa học Kỉ niệm 50 năm thành lập khoa Địa lí, ĐHSP Hà Nội (2006), 71 - 75.

8)         Đỗ Văn Thanh, Đánh giá môi trường sinh thái phục vụ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Giang, Hội nghị khoa học cán bộ trẻ trường ĐHSP Hà Nội (2010).

9)         Đỗ Văn Thanh, Ứng dụng GIS và phương trình mất đất phổ dụng RUSLE trong đánh giá xói mòn đất huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Hội thảo Địa lí Quốc tế Đông Nam Á SEAGA (2010).

10)      Nguyễn Thanh Xuân, Vận dụng trò chơi xếp hình bằng PowerPoint tương tác trong dạy học địa lí ở trường phổ thông, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc (2011).

11)     Nguyễn Thanh Xuân, Tăng cường kĩ năng sư phạm cho sinh viên sư phạm, Hội thảo khoa học toàn quốc của Đoàn Thanh niên trường ĐHSP Hà Nội (2011).

 

 

Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị quốc tế


1)          Tran Xuan Duy, Robin Lewis, Jia Lu, James Mills, Population and Natural Resources case study: Is population growth responsible for the loss of rain forest? AAG Center for Global Geography Education (CGGE) - Expanding U.S. - Asia Collaborations in Geography Education, Singapore workshop (2009).

2)           Kiều Văn Hoan, Thiết kế chú giải của atlas và bản đồ điện tử, Hội thảo khoa học quốc tế địa lí Đông Nam Á lần thứ X, Hà Nội, NXB Đại học Sư phạm (2010), 363 - 367.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream