A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Địa lý tự nhiên

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1)        Nguyễn Quyết Chiến, Nguy cơ suy thoái tài nguyên nước và những mâu thuẫn trong vấn đề sử dụng tài nguyên nước lưu vực sông Gâm, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 5 (2010), ISSN 0868 - 3719, 86 - 94.

2)        Nguyễn Thị Kim Chương, Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sử dụng đất lưu vực sông Kôn, Tuyển tập các công trình Khoa học HNKH Địa lí (2010).

3)        Nguyễn Thị Kim Chương, Phương pháp phân tích lưu vực sông phục vụ quy hoạch sử dụng đất, Tạp chí Khoa học ĐHSP, No. 3 (2010).

4)        Đặng Duy Lợi và Bùi Thị Thanh Dung, Việc giảng dạy quy luật phân hoá của tự nhiên theo đai cao, Tạp chí Khoa học ĐHSP, Vol. 53 No. 2 (2008), 121 - 124.

5)        Nguyễn Đình Giang, Cảnh quan rừng trong sự biến đổi và diễn thế nhân tác các cảnh quan tự nhiên - nhân sinh ở Yên Bái, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Khoa Địa lí 50 năm xây dựng và phát triển”, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2006), ISSN 0868 - 3719.

6)        Vũ Thị Hằng, Những nguyên lí cơ bản để quản lí tổng hợp lưu vực sông, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 2 (2008).

7)        Vũ Thị Hằng, Mô hình toán thủy văn trong nghiên cứu quản lí tổng hợp lưu vực sông, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 3 (2009).

8)        Nguyễn Phi Hạnh, Nhận xét về chương trình môn Địa lí ở nước ta từ trước tới nay ở các trường Tiểu học và Trung học cơ sở, (2006).

9)        Nguyễn Phi Hạnh, Nhận xét về Sách giáo khoa Địa lí ở nước ta từ trường Tiểu học đến trường Trung học cơ sở từ trước tới nay (2006).

10)    Đang Thi Hue, Assessing the suitability of bio - climate conditions of PhuTho province for the growth and distribution of tea. J.Sci.HNUE, Vol. 5 (2008).

11)    Đặng Thị Huệ, Tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ, Tạp chí khoa học, số dành riêng công bố các công trình khoa học của cán bộ trẻ trường ĐHSP Hà Nội (2009).

12)    Đào Ngọc Hùng, Xây dựng phần mềm giản đồ nhiệt động học và ứng dụng trong giảng dạy, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2008).

13)    Đào Ngọc Hùng và Kiều Quốc Lập, Nghiên cứu tài nguyên sinh khí hậu Lào Cai phục vụ quy hoạch phát triển cây thảo quả, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2009).

14)    Đào Ngọc Hùng, Giáo dục biến đổi khí hậu cho học sinh vùng biển đảo thông qua phương pháp tiếp cận DPSIP, Tạp chí Khí tượng Thủy văn (2011).

15)    Đặng Duy Lợi và Đào Ngọc Hùng, Một số vấn đề về phát triển du lịch tại công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn, Tạp chí du lịch (2011).

16)    Đặng Duy Lợi và Bùi Thanh Dung, Một số loại hình thời tiết đặc biệt ở Tây Bắc, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2006).

17)    Đặng Duy Lợi và Doãn Thế Anh, Sự phân hoá khí hậu miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2006).

18)    Đặng Duy Lợi và Bùi Thanh Dung, Việc giảng dạy quy luật phân hoá của tự nhiên theo đai cao, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2008).

19)    Đặng Duy Lợi và Đào Ngọc Hùng, Một số vấn đề về phát triển du lịch tại công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn, Tạp chí du lịch (2011).Các báo cáo đăng ở hội nghị, hội thảo trong nước

 1)        Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Đình Kì và Nguyễn Mạnh Hà, Đánh giá tổng hợp địa lí phát sinh và thoái hoá đất lưu vực sông Gâm trên quan điểm phát triển bền vững, Tạp chí Khoa học ĐHSP, Kỉ yếu Hội thảo khoa học kỉ niệm 50 năm thành lập khoa Địa lí (2006), ISSN 0868 - 3719, 5 - 14.

2)        Nguyễn Quyết Chiến, Nghiên cứu sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường lưu vực sông Gâm, Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 3, NXB Khoa học và Kĩ thuật (2008), 415 - 424.

3)        Bùi Thị Thanh Dung và Đặng Duy Lợi, Tìm hiểu một số loại gió địa phương điển hình ở khu vực Tây Bắc Việt Nam, Hội thảo khoa học khoa Địa lí kỉ niệm 50 năm thành lập khoa (2006), 22 - 29.

4)        Nguyễn Đình Giang, Xây dựng và khai thác, sử dụng đĩa VCD phục vụ việc dạy học môn Địa lí tự nhiên các lục địa ở trường Đại học và Cao đẳng sư phạm. Hội nghị khoa học khoa Địa lí, ĐHSP Hà Nội (2009).

5)        Vũ Thị Hằng, Giáo dục đạo đức môi trường trong các trường sư phạm để phát triển bền vững, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Khoa Địa lí 50 năm xây dựng và phát triển (2006), 98 - 103.

6)        Vũ Thị Hằng, Giáo dục cho cộng đồng khu dự trữ sinh quyển Cát Bà để phát triển du lịch bền vững trong thời đại toàn cầu hoá, NXB Đại học Sư phạm (2007).

7)        Nguyễn Thị Thu Hiền, Chất lượng môi trường nước tại một số làng nghề huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh, Tạp chí Khoa học ĐHSP, ISSN 0868 - 3719, 91 - 97.

8)        Nguyễn Thị Thu Hiền và Mai Trọng Thông, Diễn biến trượt lở đất ở tỉnh Quảng Nam, Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 5 (2010), 818 - 823.

9)        Đặng Thị Huệ và Phạm Hoàng Hải, Xây dựng hệ thống phân loại cảnh quan tỉnh Phú Thọ (tỉ lệ: 1:100.000), Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần 3, NXB Khoa học và Kĩ thuật (2008).

10)    Đặng Thị Huệ, Cơ sở lí luận về mối quan hệ giữa cảnh quan với nông, lâm nghiệp và du lịch bền vững, Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần 5, NXB Khoa học và Kĩ thuật (2010).

11)    Đào Ngọc Hùng, Phần mềm giản đồ nhiệt động học và ứng dụng trong giảng dạy, Tạp chí Khoa học ĐHSP, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học kỉ niệm 50 năm thành lập khoa Địa lí (2006), ISSN 0868 - 3719, 36 - 41.

12)    Đào Ngọc Hùng, Xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy chuyên đề “Phương pháp thống kê trong Địa lí”, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học khoa Địa lí (2007).

13)    Đào Ngọc Hùng, Tăng cường năng lực nhận thức về biến đổi khí hậu trong dạy học tại khoa Địa lí trường ĐHSP Hà Nội, Hội thảo nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu (2009).

14)    Đào Ngọc Hùng, Biến đổi khí hậu ở Hà Nội, Hội thảo khoa học của trường ĐHSP Hà Nội (2010).

15)    Đào Ngọc Hùng, Hoàn lưu gió mùa mùa đông và ảnh hưởng đối với một số thành phần tự nhiên tại khu vực phía bắc đèo Hải Vân - Việt Nam, Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 5 (2010), 564 - 573.

16)    Đặng Duy Lợi, Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh hiện tại ở Việt Nam, Hội thảo nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu (2009).

17)     Đặng Duy Lợi và Vũ Thị Hạnh, Giáo dục biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh hiện tại ở Việt Nam, Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 5 (2010).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream