A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Bản đồ

Các bài báo

1)        Nguyễn Ngọc Ánh và Phạm Ngọc Hồ, Phương pháp đánh giá chất lượng môi trường đất và ứng dụng để thành lập bản đồ hiện trạng môi trường đất tỉnh Hoà Bình, Tạp chí Địa chính: ISSN: 0866 - 7705, số 5 (2006), 17 - 23.

2)        Nguyễn Ngọc Ánh, Ứng dụng hệ thống ArcGIS để thành lập bản đồ hiện trạng môi trường đất, thí điểm ở Hoà Bình, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2006), ISSN: 0868 - 3719, 383 - 390.

3)        Nguyễn Ngọc Ánh, Cơ sở khoa học xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ thành lập bản đồ chuyên đề, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2009), ISSN 0868 - 3719, 74 - 80.

4)        Nguyễn Ngọc Ánh, Cơ sở khoa học để xác định hệ thống nội dung bản đồ môi trường đất cấp tỉnh, Tạp chí Khoa học ĐHSP, Vol. 56, No3 (2011), ISSN 0868 - 3719, 142 - 150.

5)        Nguyễn Ngọc Ánh, Phân tích chất lượng môi trường đất tỉnh Hải Dương và các đề xuất sử dụng hợp lí cây trồng, Tạp chí Kinh tế Sinh thái, số 40 (2011), ISSN 1859 - 2317, 61 - 68.

6)        Lâm Quang Dốc, Xây dựng và sử dụng hệ thống bản đồ giáo khoa theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học địa lí nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường phổ thông, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2008).

7)        Lâm Quang Dốc, Xây dựng hệ thống đồ dùng dạy học nhằm biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo ở khoa Địa lí, trường ĐHSP, Tạp chí Thiết bị giáo dục (2009).

8)        Lâm Quang Dốc và Thiều Thị Hà, Rèn luyện kĩ năng địa lí cho học sinh lớp 12 qua các bài thực hành chính khoá, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 48 (2009), 102 - 107.

9)        Lâm Quang Dốc và Nguyễn Thuỳ Nga, Phương pháp sử dụng tranh ảnh, bảng biểu trong dạy học Địa lí 10, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 56 (2010), 53 - 60.

10)    Lâm Quang Dốc, Vận dụng tốt mối quan hệ giữa nội dung - phương pháp - phương tiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học Địa lí, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 63 (2010), 78 - 83.

11)    Lâm Quang Dốc, Mối quan hệ giữa hệ thống kiến thức bản đồ với hệ thống kiến thức Địa lí 9 và ý nghĩa của nó trong phương pháp dạy học tích cực, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2005).

12)    Nguyễn Minh Ngọc, Nghiên cứu hiện trạng phát triển ngành kinh tế thủy sản huyện Vân Đồn ứng dụng công nghệ GIS, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 23 kì 1 (2009), 16 - 19.

13)    Nguyễn Minh Ngọc, Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế thủy sản huyện Vân Đồn ứng dụng công nghệ GIS, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số 23 (85) kì 1 (2009), 16 - 19.

14)    Nguyễn Minh Ngọc, Xác định cấu trúc nội dung mô hình cơ sở dữ liệu cho bản đồ giáo khoa địa lí, Tạp chí Khoa học Công nghệ và Kinh tế Thủy sản (2008), 45 - 48.


Các báo cáo đăng tại hội nghị, hội thảo trong nước

  1. Nguyễn Ngọc Ánh, Ứng dụng hệ thống Arc GIS để thành lập bản đồ hiện trạng môi trường đất, thí điểm ở tỉnh Hoà Bình, Kỉ yếu Hội thảo Nghiên cứu khoa học và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy địa lí (2006), 383 - 390.
  2. Nguyễn Ngọc Ánh, Đánh giá chất lượng môi trường đất tỉnh Hải Dương nhằm kiểm soát, khai thác và bảo vệ môi trường, Kỉ yếu Hội nghị khoa học Cán bộ trẻ, khoa Địa lí (2010), 103 - 109.
  3. Nguyễn Phương Thảo, Ứng phó với biến đổi khí hậu - Tư duy toàn cầu, hành động địa phương, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Giáo dục biến đổi khí hậu: kinh nghiệm từ châu Âu và Việt Nam (2010), 38 - 41.
  4. Nguyễn Phương Thảo, Đặc điểm phân bố tài nguyên du lịch thành phố Hà Nội, Kỉ yếu Hội thảo khoa học của cán bộ trẻ trường ĐHSP Hà Nội, lần thứ III (2010), 215 - 224.
  5. Nguyễn Phương Thảo, Khả năng thể hiện của phương pháp Cartodiagram trong tập Atlas địa lí Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc, lần thứ nhất (2011), 121 - 127.
  6. Nguyễn Tú Linh, Tính hàng hoá của trang trại nước ta dưới góc độ địa lí kinh tế - xã hội, Tạp chí khoa Địa lí - 50 năm xây dựng và phát triển (2006), 203 - 208.
      7.   Nguyễn Tú Linh, Sử dụng sơ đồ trong việc hướng dẫn học sinh tự học môn Địa lí 12 - THPT, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc (2011).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream