A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Kỹ thuật điện

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)        Vũ Thị Lan, Vận dụng lí thuyết tình huống trong dạy học thực hành kĩ thuật cho sinh viên sư phạm, Tạp chí Giáo dục, số 136, kì 2 (2006), ISSN 21896 0866 7476, 38.

2)        Vũ Thị Lan, Phương pháp nghiên cứu điển hình - CASE STUDY và thực nghiệm kĩ thuật, Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Công an, số 4 (2009), 68.

3)        Vũ Thị Lan, Phương pháp case study trong thực hành kĩ thuật, Tạp chí Giáo dục, số 240, kì 2, (2010), ISSN 21896 - 0866 - 7476, 34.

4)        Vũ Thị Lan, Dạy học giải quyết vấn đề phát huy tính tích cực của sinh viên trong quá trình dạy học, Tạp chí Giáo dục, số 249, kì 1 (2010), ISSN 21896 - 0866 - 7476, 14.

5)        Vũ Thị Lan, Casy-study, nghiên cứu trường hợp các bước thực hiện, Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Công an, số 13 (2011).

6)        Vũ Thị Lan, Một số đặc điểm sư phạm của phương pháp case - study trong dạy học thực hành kĩ thuật, Tạp chí Giáo dục, số 260 (2011), 39 - 42.

 

Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị trong nước

1)       Trần Sinh Thành, Vũ Thị Lan, Tích cực hoá hoạt động nhận thức của sinh viên bằng tình huống trong quá trình dạy học kĩ thuật, Hội nghị khoa học lần thứ 20, Đại học Bách khoa Hà Nội (2006), 72.

2)        Vũ Thị Lan, CASE STUDY - Vận dụng trong dạy học thực hành Kĩ thuật điện, Hội nghị khoa học NCS lần thứ nhất ĐHSPHN, (2009) 102.

3)       Vũ Thị Lan, Các tình huống điển hình trong dạy học bộ môn Kĩ thuật, Công nghệ, Hội thảo Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên kĩ thuật tại các trường, khoa Sư phạm Kĩ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội, (2010), 144.

4)        Trần Minh Sơ, Giáo dục tiết kiệm năng lượng trong dạy học Kĩ thuật điện cho sinh viên Sư phạm kĩ thuật, Kỉ yếu hội thảo khoa học Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên kĩ thuật tại các trường, khoa Sư phạm kĩ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội (2010), 179 - 183.

5)        Trần Minh Sơ, Vấn đề an toàn khi sử dụng các thiết bị dạy học dùng điện xoay chiều và khi thực hành điện ở các trường phổ thông, Kỉ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên kĩ thuật tại các trường, khoa sư phạm kĩ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội (2010), 2003 - 2007.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream