A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Động cơ đốt trong

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)        Nguyễn Hoài Nam (Đồng tác giả), Current and shot noise in 1d - array of quantum dot, Comm. in Phys., số 16 (2006), ISSN 0868 - 3166, 193 - 198.

2)        Nguyễn Hoài Nam (Đồng tác giả), Sequential tunneling and coulomb blockade in finite two - dimensional arrays of metallic Nano - particles, Comm. Phys., số 19 (2009), ISSN 0868 - 3166, 75 - 82

3)        Nguyễn Cẩm Thanh, Dạy học thực hành kĩ thuật theo định hướng "dạy học tích cực và tương tác", Tạp chí khoa học ĐHSP, số 3 (2006), ISSN 21896 - 0866 - 7476, 113 - 117.


Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị trong nước

 1)        Nguyễn Hoài Nam, Sử dụng phần mềm Captivate để tích cực hoá hoạt động của thầy và trò, Kỉ yếu Hội thảo khoa học ĐHSPHN, số 41 (2007).

 2)        Nguyễn Cẩm Thanh, Rèn luyện kĩ năng thực hành cho học viên lớp bồi dưỡng thiết bị dạy học, Kỉ yếu hội thảo khoa học “Đào tạo nhân viên thiết bị dạy học ở các cơ sở Giáo dục phổ thông” (2008).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream