A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Kỹ thuật cơ khí

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1)        Phạm Khuynh Diệp, Phát triển các khái niệm và đặc điểm của dạy học thực hành kĩ thuật, Tạp chí Giáo dục, ISSN 21896 - 0866 - 7476, số 257 (2011), 32 - 33.

2)        Phạm Khuynh Diệp, Phát hiện và bồi dưỡng năng lực sáng tạo kĩ thuật của học sinh trong quá trình dạy học công nghệ, Tạp chí Khoa học ĐHSP, ISSN - 0868 - 3719, (2008).

3)        Phạm Khuynh Diệp, Phương thức soạn giáo án bài dạy thực hành nhằm nâng cao chất lượng dạy học, Tạp chí Khoa học ĐHSP, tập 54, số 8 (2009), ISSN - 0868 - 3719, 147 - 152.

4)        Phạm Khuynh Diệp, Lưu Quang Huy, Xây dựng đồ dùng dạy học kiểu tổ hợp - một hướng mới để phát triển phương tiện dạy học, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 54 (2010), 5 - 6.

5)        Lưu Quang Huy, Xác định các thông số hình học của dao có lưỡi cắt quay, Tạp chí Khoa học và Công nghiệp các trường đại học kĩ thuật, số 60 (2006), ISSN: 0868 - 3980, 94 - 99.

6)        Lưu Quang Huy, Nghiên cứu thực nghiệm nhiều yếu tố tuổi bền dao tiện lượng chạy dao lớn, Tạp chí Khoa học và Công nghiệp các trường đại học kĩ thuật, số 63 (2008), ISSN: 0868 - 3980, 43 - 47.

7)        Lưu Quang Huy, More detailed analysis of the concept of complex - type teaching appliance and new design of this appliance in Vietnam, J. Sci. HNUE, Vol. 53, No. 7 (2008), ISSN - 0868 - 3719, 124 - 128.

8)                  Lưu Quang Huy, Khảo sát các góc độ khi làm việc của dao có lưỡi cắt quay, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 135 (2008), ISSN: 0866 - 7136, 27 - 28.

9)        Lưu Quang Huy, Nghiên cứu thiết lập mô hình toán - cơ của quá trình cắt gọt tạo phoi trên cơ sở cơ học các môi trường liên tục, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 01+02 (2010), ISSN: 0866 7136, 60 - 64.

10)    Lưu Quang Huy, Orienting the process of practice teaching - learning to form and develop student skills at skill - levels, J. Sci. HNUE, Vol. 55, No. 1 (2010), ISSN - 0868 - 3719, 87 - 92.

11)    Nguyễn Kim Thành, Sử dụng trực quan trong dạy học Hình học họa hình và Vẽ kĩ thuật để tăng cường năng lực tự học cho sinh viên, Tạp chí Khoa học ĐHPS, số 6 (2006), ISSN - 0868 - 3719, 81 - 86.

12)    Nguyễn Kim Thành, Phát triển tư duy kĩ thuật trong dạy học Vẽ kĩ thuật cho sinh viên SPKT, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 6 (2007), ISSN - 0868 - 3719, 47 - 51.

13)    Nguyễn Kim Thành, Phương pháp luận dạy học Vẽ kĩ thuật cho sinh viên Sư phạm kĩ thuật, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 5 (2009), ISSN - 0868 - 3719, 146 - 151.


Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị trong nước

 1)        Nguyễn Kim Thành (Đồng tác giả), Bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên thông qua giảng dạy Vẽ kĩ thuật, Kỉ yếu Hội thảo khoa học trường ĐHSP Hà Nội 55 năm xây dựng và phát triển, (2006), 365 - 368.

 2)         Nguyễn Kim Thành, Khai thác kiến thức hình học để rèn luyện kĩ năng vẽ một số đường cong trong bản vẽ kĩ thuật, Kỉ yếu Hội thảo: Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên Kĩ thuật tại các trường, khoa Sư phạm kĩ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội, (2010), 184 - 187.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream