A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Kỹ thuật điện tử và tin học

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1)        Đặng Văn Nghĩa và Nguyễn Cao Đằng, Giải pháp cho thực hành môn Công nghệ phổ thông, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 4, ISSN 21896 - 0866 - 7476 (2009).

2)        Đặng Văn Nghĩa, Đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Công nghệ theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, Tạp chí Giáo dục (2011).

3)        Đặng Văn Nghĩa, Tổ chức dạy học thực hành kĩ thuật điện tử theo định hướng bám sát thực tế dạy học ở phổ thông, Tạp chí Khoa học ĐHSP, ISSN 21896 - 0866 - 7476 (2011).

4)        Lê Huy Hoàng, Đặng Văn Nghĩa và Trần Thị Tuệ Minh, Dạy học công nghệ ở trường phổ thông theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, Tạp chí Khoa học ĐHSP, ISSN 21896 - 0866 - 7476 (2011).


Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị trong nước

1)        Trịnh Văn Đích, Các chuẩn video kĩ thuật số và ứng dụng, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ nhất (2011), 215 - 220.

2)        Trịnh Văn Đích, Cụ thể hoá kiến thức trừu tượng trong dạy học điện tử qua các ví dụ, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên Kĩ thuật tại các trường, khoa Sư phạm kĩ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội, Trường ĐHSP Hà Nội (2010), 163 - 169.

3)        Đặng Văn Nghĩa, Nâng cao năng lực thực hành kĩ thuật cho sinh viên cao đẳng thiết bị trường học (2008).

4)       Đặng Văn Nghĩa, Vận dụng một số phương pháp sáng tạo khoa học - kĩ thuật nhằm phát triển năng lực kĩ thuật cho sinh viên thông qua dạy học thực hành Kĩ thuật điện tử (2011).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream