A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Hán nôm

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)     Lư Nguyên Minh, Vọng Nguyệt - từ chữ nghĩa đến văn bản, tác phẩm. Tạp chí Văn học và tuổi trẻ, số 5(2006), 8-17.

2)     Hà Minh, Có bản sao Toàn Việt thi lục ở Trung Quốc, Tạp chí Hán Nôm, số 4 (2006), 7-9.

3)     Lê Phương và Hà Minh, Khảo sát và phân tích hai chữ Sắc - Không trong Đường thi, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 5 (2006), 12 - 18.

4)     Nguyễn Thị Tú Mai, Một vài suy nghĩ về các đọc của các chữ , , , , ., Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 5 (2006), 13-21.

5)     Nguyễn Thị Tú Mai, Bối cảnh văn hóa và sự hưng thịnh của phú Nôm thế kỉ XVIII-XIX, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 2 (2007), 9-16.

6)     Dương Tuấn Anh, Tư liệu về một người Việt trở thành “Hoàng Đường chi nghĩa sĩ”, Tạp chí Hán Nôm, ISSN- 8066-8639, số 3 (2008), 70-74.

7)     Nguyễn Thị Thanh Chung, Tứ thơ vạn lí trong Phương Đình Vạn lí tập, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 6 (2008), 34-40.

8)     Dương Tuấn Anh, “Tam ngôn” của Trang Tử và sự hạn chế của ngôn từ, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, số 6 (2009), 73-78.

9)     Nguyễn Thị Thanh Chung, Sự nghiệp thơ ca của Nguyễn Văn Siêu, Tạp chí Hán Nôm, số 1 (2009), 41-47.

10)   Dương Tuấn Anh, Bàn về chữ “Man” người Trung Quốc dùng gọi tên người Việt, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, số 6 (2010), 82-86.

11)   Dương Tuấn Anh, Trang Tử - “trọng ngôn” hay “trùng ngôn”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, số 9 (2010), 71-75.

12)   Nguyễn Thị Thanh Chung, Một bài thơ viết về Hà Nội của Nguyễn Văn Siêu, Tạp chí Hán Nôm, số 10 (2010), 50-54.

13)   Nguyễn Thị Tú Mai, Dấu vết cổ trong văn bản Thiên chúa thánh giáo khải mông của Jeronymo Mayorica, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, số 2 (2010), 59-66.

 

Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

1)     Dương Tuấn Anh, Truyền bá và tiếp thu Trang Tử ở Việt Nam, Tạp chí Hán tự Hán văn nghiên cứu, ISBN 1975-9886 (in bằng Hán văn, tại Hàn Quốc), số 6 (12/2010), 205-223.

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)     Hà Văn Minh, Phùng Diệu Linh, Nam Xương liệt nữ Vũ thị tân truyện - văn bản và tác phẩm, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế về chữ Nôm, Huế, 2006.

2)     Nguyễn Thị Thanh Chung, Thiên nhiên trong thơ đi sứ của Nguyễn Huy Oánh và Nguyễn Văn Siêu, Hội thảo khoa học Danh nhân văn hóa Nguyễn Huy Oánh, 2008.

3)     Hà Minh, Nguyễn Nghiễm - nhà hoạt động Ngữ văn học thế kỉ XVIII, Hội thảo: Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Nghiễm: Con người và sự nghiệp, Trung tâm Hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu - Quốc tử giám, 2008.

4)     Nguyễn Thị Tú Mai, Vai trò của tục ngữ trong phú Nôm. Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ, Trường ĐHSP Hà Nội, 2008.

5)     Nguyễn Thị Thanh Chung, Tìm hiểu về cuộc đời Nguyễn Văn Siêu, Hội nghị Thông báo Hán Nôm học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 2009.

6)     Nguyễn Thị Tú Mai, Jeronymo Mayorica và những nghiên cứu về nhóm văn bản công giáo bằng chữ Nôm được cho là của ông, Hội thảo khoa học Nghiên cứu sinh Trường ĐHSP Hà Nội lần thứ I, 2009.

7)     Dương Tuấn Anh, Tư tưởng Phật giáo Trần Nhân Tông - con đường Thiền tâm đi vào cuộc sống, Hội thảo Quốc tế: “Chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử trong quá trình phát triển Phật giáo Việt Nam”, 2010.

8)     Dương Tuấn Anh, Một số ghi chép về phong thủy Hà Nội qua cuốn “An Nam địa cảo kí”, Hội thảo “Văn hóa dân gian Thăng Long - Hà Nội”, 2010.

9)     Nguyễn Thị Thanh Chung, Nét đặc sắc trong thi ca của Tuệ Trung Thượng sĩ - Trần Tung, Hội thảo Quốc tế: “Chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử trong quá trình phát triển Phật giáo Việt Nam”, 2010.

10)   Nguyễn Thị Tú Mai, Tình hình văn bản Thiên chúa thánh giáo khải mông của Jeronymo Mayorica, Hội thảo Nghiên cứu sinh Trường ĐHSP Hà Nội lần thứ II, 2010.

 

Các bài báo đăng ở hội nghị, hội thảo quốc tế

1)     Dương Tuấn Anh, Truyền bá và tiếp thu Trang Tử ở Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc tế “Ảnh hưởng của kinh điển và văn hóa Trung Quốc ở khu vực Đông Á” tại Seoul, Hàn Quốc, 7/2010.

 

Các bài báo, báo cáo công bố khác

1)     Lại Văn Hùng Nguyễn Thị Thanh Chung, Bàn thêm về việc học chữ và việc đọc hiểu văn bản Hán Nôm, Hán Nôm học trong nhà trường, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2008, 84-93.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream