A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Hóa sinh học và tế bào học

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1)        Lê Thị Phương Hoa và Shigeyuki Tajima, Sự thay đổi biểu hiện protein ở vi khuẩn Bradyrhizobium japonicum trong quá trình cộng sinh. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 23, số 2S (2007), 264 - 270.

2)        Le Thi Phuong Hoa, Nguyen Thi Hoai Ha, Dang Ngoc Quang and Nguyen Hoang Tri, Fatty acid profiles of mangrove microalgae and their potential use as food. Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, ISSN: 0866 - 708X, 48 (2A) (2010), 609 - 614.

3)        Le Thi Phuong Hoa, Nguyen Thi Hoai Ha, Pham Thi Bich Dao, Luu Thi Thuy Giang and Luong Thanh Hao, Biological properties and nutrition value of an Isochrysis strain as a live food for geoduck larvae, Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, ISSN: 0866 - 708X, 48 (2A) (2010), 683 - 688.

4)        Lê Thị Phương Hoa, Đặng Ngọc Quang, Nguyễn Thị Hoài Hà, Phạm Thị Bích Đào, Trần Thị Huệ và Nguyễn Hoàng Trí, Khả năng kháng tế bào ung thư của các chủng vi tảo phân lập từ Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 26, số 2S (2010), 132 - 138.

5)        Le Thi Phuong Hoa, Nguyen Thi Hoai Ha, Dang Ngoc Quang, Pham Thi Bich Dao và Nguyen Hoang Tri, The nutrition value of diatoms from Giaothuy mangrove water of Red River Delta Biosphere Reserve, J. Sci. HNUE, ISSN 0868-3719, 55 (6) (2010), 134 - 140.

6)        Le Thi Phuong Hoa, Nguyen Thi Hoai Ha, Pham Thi Bich Dao and Nguyen Ngoc Tuyen, Biological properties and biomass culture of Chaetoceros muelleri from Giaothuy mangrove for use in aquaculture, J. Sci. HNUE, ISSN 0868-3719, 55 (6) (2010), 141 - 148.

7)        Đào Thị Sen, Nguyễn Chi Mai, Đỗ Tiến Phát và Chu Hoàng Hà, Xây dựng quy trình tái sinh đa chồi trực tiếp từ thân mầm cây cam Canh (Citrus reticulate Blanco) phục vụ chuyển gen, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ISSN: 0866 - 708X, 48 (2A) (2010), 707 - 712.

8)        Nguyễn Như Khanh, Kiều Vũ Mạnh, Nguyễn Thanh Vân và Nguyễn Văn Đính, Ảnh hưởng của phân NPK và phân lân hữu cơ vi sinh đến quá trình quang hợp và sinh trưởng của cây Mac-ca giai đoạn cây non trồng trên đất đồi trọc Mê Linh - Vĩnh Phúc, Tạp chí Khoa học - Công nghệ, Bộ NN và PTNT, số 1 (2007).


Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

 1)        Tan Van Dao, Mika Nomura, Rie Hamaguchi, Kensuke Kato, Manabu Itakura, Kiwamu Minasawa, Suphawat Sinsuwongwat, Hoa Thi-Phuong Le, Takakazu Kaneko, Satoshi Tabata and Shigeyuki Tajima. NAD - Malic enzyme affects nitrogen fixing activity of Bradyrhizobium japonicum USDA110 bacteroids in soybean nodules, Microbes and Environments, ISSN: 1342 - 6311, 23 (3) (2008), 215 - 220.

2)        Mika Nomura, Dao Van Tan, Hatthaya Arunothayanan, Erika Asamizu, Satoshi Tabata, Hiroshi Kouchi and Shigeyuki Tajima, The 5-end expressed sequence tags of Lotus japonicus, Plant Biotechnology, ISSN: 1342 - 4580, No25 (2008), 173 - 175.

3)        Mika Nomura, Hatthaya Arunothayanan, Tan Van Dao, Hoa Thi-Phuong Le, Takakazu Kaneko, Shusei Sato, Satoshi Tabata and Shigeyuki Tajima, Differential protein profiles of Bradyrhizobium japonicum USDA110 bacteroid during soybean nodule development, Soil Science and Plant Nutrition, ISSN: 0038 - 0768, No56 (2010), 579 - 590.

4)     Nanthipak Thapanaphongworakul, Mika Nomura, Tan Van Dao, Yoshikazu shimoda, Shusei sato, Satoshi tabata and Shigeyuki Tajima, 3 - phosphoglycerate dehydrogenase in Mesorhizobium loti is essential for mainaining symbiotic nitrogen fixation of Lotus japonicus root nodules, Plant and Soil, ISSN: 0032 - 079X, 336 (2010), 233 - 240.


Các bài báo đăng tại hội nghị trong nước

 1)        Dao Van Tan, Le Thi Phuong Hoa, Mika Nomura and Shigeyuki Tajima, Proteomic analysis of Bradyrhizobium japonicum USDA110 bacteroids in the early period of soybean nodule development, Proceedings of the 4th National Scientific Conference on Biochemistry and Molecular Biology for Agriculture, Biology, Medicine and Food Industry, Hanoi (2008), 96 - 99.

2)        Dao Van Tan, Le Thi Phuong Hoa, Mika Nomura and Shigeyuki Tajima, Protein profile of symbiotic Mesorhizobium loti TONO, Kỉ yếu hội thảo VN Proteomics lần I, Hải Phòng (2009), 160 - 169.

3)        Mai Sỹ Tuấn, Mai Thị Hằng, Đào Thị Sen và Đào Thị Hải Lí, Hoạt tính kháng khuẩn và ức chế tế bào của dịch chiết mô sẹo cây cúc áo hoa vàng (Spilanthes acmella (L). Murr), Kỉ yếu hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Thái Nguyên (2009), 447 - 451.

4)        Phan Hong Anh, Dao Van Tan and Nguyen Huu Tho, Status and roles of mangroves after planting and afforesting for people in Nga Tan Commune, Nga Son District, Thanh Hoa Province, Proceeding of Mangrove afforestation to cope with Climate change and toward sustainable development, Phan Nguyen Hong (Ed.), Agricultural Pulishing House (2008), 349 - 364.


Các bài báo đăng tại hội nghị quốc tế

 1)        Nguyen Thi Hoai Ha, Le Thi Phuong Hoa, Pham Thi Bich Dao, Luu Thi Thuy Giang and Tran Thi Diep, Isolation and selection of Tetraselmis strains for feeding geo-duck larvae at Vandon, Quangninh, Proceedings of the 6th Meeting of the Asian Consortium for the Conservation and Sustainable Use of Microbial Resources (ACM), Hanoi (2009), 39 - 47.

 2)       Le Thi Phuong Hoa, Nguyen Thi Hoai Ha, Dang Ngoc Quang, Pham Thi Bich Dao, Tran Thi Diep, Nguyen Ngoc Loan and Pham Thi Huyen Nhung, Fatty acid composition of Nitzschia species from Xuanthuy National Park, Proceedings of the 6th Meeting of the Asian Consortium for the Conservation and Sustainable Use of Microbial Resources (ACM), Hanoi (2009), 48 - 53.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream