A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Di truyền học

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1)        Nguyễn Minh Công và Nguyễn Tiến Thăng, Sự di truyền một số đột biến mùi thơm phát sinh từ giống lúa Tám thơm Hải Hậu, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 1 (2006), 122 - 125.

2)        Nguyễn Minh Công và Nguyễn Thị Mong, Sự di truyền các đột biến về hàm lượng các loại axit amin trong hạt phát sinh từ một số giống lúa tẻ đặc sản Nam Bộ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 22 (2006).

3)        Khuất Hữu Trung, Bùi Mạnh Cường và Nguyễn Minh Công, Kết quả nghiên cứu xây dựng tập đoàn dòng ngô thuần bằng kĩ thuật nuôi cấy bao phấn (giai đoạn 2004 - 2005). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 24 (2006), 40 - 44.

4)        Nguyễn Minh Công và Nguyễn Thị Mong, Sự di truyền một số đột biến về hình thái giải phẫu thân phát sinh từ các giống lúa tẻ đặc sản Nam Bộ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 5 (2007), 23 - 26.

5)        Nguyễn Minh Công và Nguyễn Tiến Thăng, Sự di truyền đột biến mùi thơm phát sinh từ giống lúa tẻ thơm đặc sản miền Bắc - Tám Xuân Đài, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 10 + 11 (2070), 21 - 23.

6)        Khuất Hữu Trung, Bùi Mạnh Cường và Nguyễn Minh Công, Sử dụng chỉ thị SSR để đánh giá độ thuần và phân tích đa dạng di truyền của các dòng ngô thuần tạo ra từ nuôi cấy bao phấn, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 23, số 2S (2007), 314 - 320.

7)        Khuất Hữu Trung, Bùi Mạnh Cường và Nguyễn Minh Công, Nghiên cứu đa dạng di truyền ở mức hình thái tập đoàn dòng ngô thuần tạo bằng nuôi cấy bao phấn, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 11 (2008), 31 - 35.

8)        Khuất Hữu Trung, Bùi Mạnh Cường và Nguyễn Minh Công, Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn dòng ngô thuần được tạo ra từ nuôi cấy bao phấn bằng chỉ thị phân tử SSR, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 4 (2009), 15 - 20.

9)        Khuất Hữu Trung, Bùi Mạnh Cường và Nguyễn Minh Công, Kết quả bước đầu đánh giá khả năng sử dụng các dòng ngô thuần được tạo ra từ nuôi cấy bao phấn trong chọn tạo giống ngô lai năng suất cao. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 1 (14) (2010), 31 - 37.

10)    Phan Thị Thanh Hương, Nguyễn Lai Thành, Phạm Việt Quỳnh và Nguyễn Mộng Hùng, Phân lập, nhân nuôi nguyên bào sợi từ phôi cá kiếm, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 26, số 2S (2010), 139 - 144.

11)    Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Minh Công và Bùi Mạnh Cường, Nghiên cứu tạo dòng ngô QPM bằng kĩ thuật nuôi cấy bao phấn. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 26, số 2S (2010), 222 - 227.

12)    Nguyễn Xuân Viết và Nguyễn Bá Hoành, Đa hình điện di protein dự trữ trong củ khoai môn sọ (C. esculenta L. Schott) và ở một số loài gần gũi. Một số công trình NCKH trong Sinh học năm 2005 - 2006, ĐH Vinh, NXB Khoa học và Kĩ thuật (2006), 85 - 90.

13)    Nguyễn Xuân Viết, Trần Thị Hiền, Trương Thị Thanh Mai và Nguyễn Bá Hoành, Số lượng nhiễm sắc thể và kiểu nhân một số loài thuộc chi Ráy (Alocasia) ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 1 (2006), 26 - 32.

14)    Nguyễn Xuân Viết, Sự phân bố các giống khoai sọ lưỡng bội và tam bội nhiễm sắc thể và đa dạng kiểu nhân trong loài khoai môn sọ ở miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 23, số 2S (2007), 330 - 336.

15)    Khuất Hữu Trung, Lê Thị Tươi, Trần Thị Thúy, Nguyễn Trường Khoa, Lê Thanh Loan, Kiều Thị Dung, Nguyễn Xuân Viết, Đặng Trọng Lương và Trần Duy Quý, Nghiên cứu nhân nhanh giống gừng Hawaii từ nuôi cấy meristem và đáng giá sự ổn định di truyền cây gừng vi nhân giống, Tạp chí Nông nghiệp và PTNN, số 7 (2008), 23 - 27.

16)    Kiều Thị Dung, Khuất Hữu Trung, Nguyễn Thúy Điệp, Vũ Lan Phương, Nguyễn Xuân Viết, Đặng Trọng Lương và Trần Duy Quý, Nghiên cứu đa dạng di truyền ở mức phân tử ADN bằng kĩ thuật RADP - PCR của một số mẫu giống địa lan thơm Đà Lạt, Tạp chí Di truyền học và Ứng dụng (2009), 15 - 21.

17)    Nguyễn Xuân Viết, Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Tâm và Phan Thị Thanh Hương, Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu cho chọn giống hoa cúc bằng kết hợp chiếu xạ tia gamma (Co60) và nhân chồi in vitro, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 26, số 2S (2010), 274 - 283.

18)    Khuất Hữu Trung, Nguyễn Trường Khoa, Trần Minh Hoa, Ngô Hồng Bình, Lê Thị Tươi, Nguyễn Xuân Viết và Đặng Trọng Lương, Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn nhãn bản địa Việt Nam bằng kĩ thuật SSRs. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, ISSN 1859 - 1558, số (2):15 (2010), 42 - 48.


Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

 1)        Vu Duc Quang, Phan Thi Phuong Hoa, Mai Sy Tuan, Nguyen Xuan Viet, Amadu Jalloh, A, Hiroyuki Matsuoka, Polymorphism at the Apical Membrane Antigen 1 Gene (AMA1) of the Malaria Parasite Plasmodium falciparum in a Vietnamese Population, Biochem Genet DOI 10.1007/s10528 - 009 - 9236 - 4 (2009), 370 - 383.


Các bài báo đăng tại hội thảo trong nước

1)        Triệu Anh Trung, Nguyễn Xuân Viết và Nguyễn Thạc Hoà, Bước đầu nghiên cứu sự đa hình protein sữa ở một số bò sữa nuôi tại Mộc Châu (Sơn La) và Ba Vì (Hà Tây), Kỉ yếu hội nghị khoa học cán bộ trẻ khoa Sinh học, Trường ĐHSP Hà Nội (2006).

2)        Triệu Anh Trung, Giới thiệu một số công cụ hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ thống E-learning, Kỉ yếu hội nghị khoa học cán bộ trẻ khoa Sinh học, trường ĐHSP Hà Nội (2006).

3)        Triệu Anh Trung, Nguyễn Vân Anh, Trần Thị Quỳnh Anh và Nguyễn Văn Cường. Xác định tần suất kiểu gen Ryanodine Receptor - 1 ở lợn Móng Cái và con lai F1, Kỉ yếu hội nghị Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống (2007).

4)        Triệu Anh Trung, Tìm hiểu một số phần mềm biên soạn bài giảng điện tử và xây dựng đề thi trắc nghiệm, Kỉ yếu hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo đại học trong các trường Đại học Sư phạm, (2007).

5)        Triệu Anh Trung, Về một số công cụ hữu ích trong tin sinh học, Kỉ yếu hội nghị khoa học cán bộ trẻ khoa Sinh học, trường ĐHSP Hà Nội (2009).


Các bài báo đăng tại hội thảo quốc tế

1)    Trung Anh TRIEU, Stanis Malangen, Atsushi Dozaki, Takeshi Akaoka, Yasuo Takemura, Mitsuharu Urabe and Masayuki Murai, Single - genic sgregation in heading date, observed in a progeny (F8 generation) of the cross between two Indica - type varieties in rice, Proceeding of Conference of Plant Breeding Society of Japan (Shikoku branch) (2010), 44 - 45.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream