A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Sinh lý người và động vật

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1)        Duong Thi Anh Dao, Research on productivity of muscovy duck groups: super heavy (SN), T1, T2 and crossbred (T1 male ´ T2 female) in households, Tạp chí Khoa học ĐHSP, số 7 (2008), 112 - 117.

2)        Dương Thị Anh Đào, Cao Bá Cường, Nghiên cứu khả năng sinh sản của công thức lai giữa gà trống Mía với gà mái ¾ Lương Phượng,
Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 26, số 2S (2010).

3)        Dương Thị Anh Đào, Phùng Đức Tiến và Bùi Quang Tiến, Nghiên cứu chọn lọc nâng cao khả năng cho thịt của ngan Pháp dòng Siêu nặng, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 23, số 2S (2007).

4)        Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Lai Thành, Nguyễn Duy Điều, Thân Thị Trang Uyên, Lê Thị Tuyết và Thân Thị Linh Quyên, Thử nghiệm chuyển gen eGFP trên gà (Gallus gallus dometicus) sử dụng vector pT2/BH-CVpf-SB11 bằng phương pháp vi tiêm vào phôi gà 0 giờ ấp, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học
Tự nhiên và Công nghệ tập 26, số 2S, (2010), 124 - 131.

5)        Văn Lệ Hằng và Lê Ngọc Hoàn, Tiềm năng tạo phôi trong ống nghiệm của các tế bào trứng thu từ bò sống bằng kĩ thuật siêu âm, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2007).

6)        Văn Lệ Hằng, Lí Thị Kim Tuyến và Nguyễn Thị Thu Phượng, Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sinh sản của giống vịt Triết Giang nuôi trong nông hộ tại Sóc Sơn - Hà Nội, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ tập 26, số 2S (2010), 119 - 123.

7)        Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nghiên cứu một số chỉ số tầm vóc - thể lực của học sinh Sán Dìu 11 - 17 tuổi ở tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, Tạp chí Sinh lí học Việt Nam, tập 12, số 3 (2008), 14 - 17.

8)        Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thời gian phản xạ cảm giác - vận động của học sinh dân tộc Kinh và Sán Dìu từ 11 - 15 tuổi tỉnh Vĩnh Phúc, Tạp chí Sinh lí học Việt Nam, tập 14, số 4 (2010), 56 - 60.

9)        Lê Thị Tuyết, Nguyễn Lai Thành, Nguyễn Duy Điều, Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Phạm Nguyệt Hằng, Thử nghiệm chuyển gen eGFP trên gà (Gallus gallus dometicus) sử dụng vector pT2/BH-CVpf-SB11 bằng phương pháp chuyển gen qua tinh trùng, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ tập 26, số 2S (2010), 266 - 273.


Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

 1)        Elkadi, A. Galligo and L. tập Ha, On parametric surfaces of low degree in PC3, Algebraic Geometry and Geometric Modeling, Mathematics and Visualization, M. Elkadi, B. Mourrain, R. Piene (eds.), Berlin: Springer (2006), 151 - 168.


Các bài báo đăng tại hội thảo trong nước

1)        Cao Bá Cường và Dương Thị Anh Đào, Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của gà lai MP giữa trống Mía với mái ¾ Lương Phượng, Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ của các trường Đại học Sư phạm toàn quốc (2011), NXB Đại học Sư phạm.

2)        Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Lai Thành và Thân Thị Linh Quyên, Bước đầu đánh giá hiệu quả của phương pháp chuyển gen qua tinh trùng trên gà (Gallus gallus domesticus) thông qua dòng tế bào gốc phôi nuôi cấy in vitro, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ lần thứ III, Trường ĐHSP Hà Nội (2010).

3)        Chu Đình Tới, Nghiên cứu phản ứng kháng thể kháng chủng vi rút lở mồm long móng phân lập tại Việt Nam trên trâu bò được tiêm vac-xin nhập ngoại, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ Trường ĐHSP Hà Nội (2008).

4)        Chu Đình Tới, Tương tác giữa 4 - 1 BB và 4 - 1 BBL trong tiểu môi trường ung thư và ứng dụng trong điều trị ung thư, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ nhất (2011).

5)        Lê Đình Tuấn, Giảng dạy sinh lí sinh sản, Hội nghị bồi dưỡng giáo viên Trung học phổ thông chuyên Sinh học ĐHQG Hà Nội (2006).

6)        Lê Đình Tuấn, Giảng dạy Giáo dục dân số - SKSS ở Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hội thảo Dự án VNM7PG0009 - Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2010).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream