A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Hóa học công nghệ và môi trường

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1)        Vu Duc Loi, Le Lan Anh, Trinh Anh Duc, Trinh Xuan Gian, Pham Gia Mon, Tran Van Huy, Nguyen Quoc Thong, Alian boudou, Mineshi Sakamoto and Đao Van Bay, contamina by cadmium and mercury of the water, sediment and biological component of hydrosystems around Hanoi, Tạp chí Hoá học (2006), ISSN 0866 - 7144, 44.

2)        Đào Văn Bảy và Hồ Phương Hiền, Xác định hàm lượng N, P và đánh giá sự ô nhiễm trong nước sông Tô Lịch Hà Nội, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2006), ISSN 0868 - 3719.

3)        Trần Thị Hồng Vân, Đào Văn Bảy. Trần Thanh Hằng và Vũ Quốc Trung, Đánh giá sự ô nhiễm asen trong nước ngầm dùng cho sinh hoạt và nghiên cứu phương pháp xử lí asen bằng nano oxit sắt từ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 48 - số 2A (2010), ISSN 0866 - 708X, 447 - 456.

4)        Đào Văn Bảy và Bùi Thị Thư, Nghiên cứu xử lí ô nhiễm tảo trong nước mặt bằng thực vật, Tạp chí Hoá học (2011), ISSN 0866 - 708X, 10 - 17.

5)        Trần Văn Hùng, Trần Thị Kim Hoa, Phùng Thị Lan và Nguyễn Hữu Phú, Động học của phản ứng oxi hoá xúc tác dị thể khí - rắn hoàn nguyên than hoạt tính, Tạp chí Hoá học, T - 47 (6A) (2009), 127 - 131

6)        Lê Minh Cầm và Phùng Thị Lan, Nghiên cứu hoạt tính xúc tác của Co - Al2O3 cho quá trình oxi - đêhiđro hoá n-butan, Tạp chí Hoá học, T - 47 (2A) (2009), 267 - 273.

7)        Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Quốc Hưng và Trần Văn Chung, Nghiên cứu xử lí nitro thơm bằng phương pháp Fenton anot, Tạp chí nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự (2009).

8)        Thái Hoàng, Nguyễn Thạc Kim, Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Tiến Dũng, Lữ Ánh Ngọc và Nguyễn Thế Anh, Khả năng chảy nhớt, cấu trúc và tính chất cơ lí của vật liệu compozit polivinyl clorua/nanoclay, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T44, số 2 (2006), 18 - 23.

9)        Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Hữu Trịnh và Trịnh Đức Công, Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng Fe3O4 đến khả năng hấp thụ dầu của vật liệu copolyme, Tạp chí Hoá học, T45 (6A) (2007), 109 - 114.

10)    Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Hữu Trịnh và Trịnh Đức Công, Tổng hợp và khảo sát vật liệu tổ hợp hấp thụ dầu, Tạp chí Hoá học, T45 (6A) (2007), 115 - 122.

11)    Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Hữu Trịnh và Trịnh Đức Công, Chế tạo vật liệu hấp thụ dầu trên cơ sở styren và lauryl metacrylat bằng phương pháp huyền phù, Tạp chí Hoá học, T45 (6) (2007), 661 - 665.

12)    Nguyễn Tiến Dũng, Lê Hải Đăng, Trương Thị Hoà, Nguyễn Văn Khôi và Nguyễn Hữu Trịnh, Tổng hợp hạt nano sắt từ, nghiên cứu tính chất và ứng dụng, Tạp chí Khoa học ĐHSP (2006), 114 - 119.


Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

 1)        Le Quoc Trung, Nguyen Quoc Hung, Nguyen Van Hai and Tran Van Chung, Using an anodic Fenton process for nitrobenzene in waste water, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. Udaipur, Rajasthan, India (2009).

2)        Le Quoc Trung, Dao Van Bay, Do Binh Minh, Tran Duc Luong and Tran Van Chung, Vol. tammetry Study of the 2, 4, 6 - Trinitrotoluene Conversion into the Amine Compounds Using Zero - valent Iron, Asian Journal of Chemistry. Vol. 23, No. 7 (2011), 3137 - 3139.

3)        T. V. Chung, Ng. D. Ket, D. V. Bay, T. D. Luong and Ng. Th. Huong, Degradation of 2,4,6-trinitroresorcine by persulfate oxidation activated by zero-valent iron, Asian Journal of Chemistry. Vol. 23, No. 11 (2011), 0000 - 0000.


Các bài báo đăng tại hội nghị, hội thảo trong nước

1)        Đào Văn Bảy và Lâm Ngọc Thụ, Xử lí ô nhiễm N, P trong nước sông Tô Lịch bằng bèo tây, Báo cáo tại hội thảo bãi lọc trồng cây xử lí nước thải. CEETIA, Hanoi University of Civil Engineering, Vietnam and IFM, Linkoping University, Sweden (2006), 44 - 53.

2)        Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Hữu Trịnh và Trịnh Đức Công, Chế tạo vật liệu nano compozit hấp thụ dầu trên cơ sở styren, lauryl metacrylat và hạt nano sắt từ, Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ IV (2007), 85 - 89.

3)     Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Hữu Trịnh, Trịnh Đức Công, Trương Thị Hoà và Lê Hải Đăng, Nghiên cứu chế tạo hạt nano Fe3O4 bằng phương pháp thuỷ phân cưỡng chế, bước đầu nghiên cứu khả năng hấp phụ xử lí các ion Pb2+, Ni2+ trong nước sinh hoạt, Tuyển tập Báo cáo khoa học Hội nghị Xúc tác và Hấp phụ toàn quốc lần thứ IV (2007), 598 - 604.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream