A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Phương pháp giảng dạy Công nghệ thông tin

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1)        Trần Doãn Vinh, Dạy học sinh tự lực hoạt động giải quyết vấn đề trong dạy học phần “Thủ tục và hàm” (lớp 11), Tạp chí Giáo dục, số 159 (2007), 30 - 32.

2)        Trần Doãn Vinh, Một số lưu ý dạy bài “Bài toán và thuật toán” ở trường THPT, Tạp chí Giáo dục, số 180 (2007), 35 - 37.

3)        Trần Doãn Vinh, Một số biện pháp giúp học sinh khắc phục những khó khăn - sai lầm khi dự kiến kết quả của chương trình, Tạp chí Giáo dục (2008).

4)        Trần Doãn Vinh, Mội số lưu ý khi dạy phần “Mảng một chiều” trong tin học 11, Tạp chí Giáo dục, số 206, 2 (1) (2009).

5)        Trần Doãn Vinh, Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy học chương 2, Tin học 12, Tạp chí Giáo dục. Kì 1-8, 219 (2008), 29 - 31.

6)        Nguyễn Chí Trung và Hồ Cẩm Hà, Truyền tải kiến thức tới người học bằng phương pháp “làm mịn dần”, J. Sci. HNUE (2010).

7)        Nguyễn Chí Trung và Nguyễn Thế Lộc, Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy phần lập trình đồ họa Pascal, J. Sci. HNUE, Vol. 55, No .8 (2010), 54 - 63.

8)        Lê Khắc Thành và Nguyễn Chí Trung, Dạy học câu lệnh lặp, Tạp chí Giáo dục, số 4 (2011).

9)        Trần Doãn Vinh, Một số lưu ý khi dạy phần “Mảng hai chiều” trong Tin học 11, Tạp chí Giáo dục, số 260 kì 2 (2011).

 

Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị trong nước

1)        Trần Doãn Vinh, Tổ chức dạy học hợp tác có hỗ trợ giáo án điện tử một số bài trong Tin học 10 ở trường THPT, Hội thảo khoa học
Công nghệ thông tin và ứng dụng trong giáo dục và đào tạo, Đại học Vinh (2008).

2)        Lê Khắc Thành, Dạy học thuật toán tìm kiếm nhị phân qua một trò chơi, Hội thảo khoa học Công nghệ thông tin và ứng dụng trong giáo dục và đào tạo, Đại học Vinh, (2008).

3)        Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Chí Trung, Một phương pháp metric hoá không gian các phân hoạch của một tập hữu hạn, Kỉ yếu hội thảo khoa học công nghệ quốc gia lần thứ tư “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin”, NXB Khoa học và Kĩ thuật (2010). 23 - 31.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream