A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

 1)        Phạm Tuấn Minh và Nguyễn Thúc Hải, Một giải pháp lập lịch gói tin để đảm bảo yêu cầu chất lượng dịch vụ của mạng WiMAX, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, 24 (2) (2008), 179 - 189.


Các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

 1)        Nguyen The Loc et al., Grid scheduling using 2 - phase prediction (2PP) of CPU Power, Special Issue of Journal of Communications, Academy Publishers JCM, Vol. 4, (2007).

2)        Nguyen The Loc and S. Elnaffar, A dynamic scheduling algorithm for divisible loads in grid environments, Journal of Communications (JCM), ISSN: 1796 - 2021, Vol. 2, issue 4 (2007), 57 - 64.


Các bài báo đăng tại các hội thảo, hội nghị quốc tế

 1)        Nguyen The Loc et al., UMR2: A better and more realistic scheduling algorithm for the grid, 18th IASTED International Conference on Parallel and Distributed Computing and System (PDCS’06), Texas, USA (2006).

2)        Nguyen The Loc et al., Grid Scheduling using 2 - phase prediction (2PP) of CPU Power, 4th International Conference on Innovations in Information Technology (IIT 2006), Dubai, UAE (2006).

3)        Nguyen The Loc et al., MRRS: A more effcient algorithm for scheduling divisible loads of grid applications, SITIS 2006, Tunisia, (2007).

4)      Nguyen The Loc and S. Elnaffar, A more efficient algorithm for scheduling divisible workloads in distributed computing platforms, International Workshop on Advanced Computing and Applications 2008 (ACOMP’08) (2008), 168 - 187.

5)       Tuan Minh Pham and Serge Fdida, Delay estimation of a user - preferred content distribution scheme in disruption tolerant networks, in Proceedings of the 5th Asian Internet Engineering Conference (AINTEC 2009) (2009), 3 - 10.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream