A A+
Bài báo khoa học
Bộ môn Văn hóa văn minh Anh - Mỹ

Các bài báo

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước

1)          Nguyễn Thị Hà, Xây dựng chương trình chi tiết thí điểm môn Văn hoá - văn minh Mĩ theo tinh thần lấy người học làm trung tâm, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, Vol.54, No.8 (2009).

2)          Hoàng Thị Giang Lam, How to foster learner autonomy in teaching Country Studies at Faculty of English, Hanoi National University of Education, Tạp chí khoa học Đaih học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Vol. 26, No 4 (2010), 118-124.

3)          Hoàng Thị Giang Lam, Learner’s strategy and key steps of teaching new strategy of Sara Cotterall and Hayo Reinders to 1st year students of English, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, Vol. 56, No 1 (2011), 138-143.

 

Các bài báo ở hội nghị, hội thảo trong nước

1)          Lê Kim Dung, Đánh giá - Một yếu tố tích cực nâng cao chất lượng giảng dạy đại học, Kỉ yếu hội thảo khoa học Đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá đối với giáo dục phổ thông, cao đẳng và đại học sư phạm, (2006), 205.

2)          Lê Kim Dung, Áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Văn học cho khối sau đại học tại trường Đại học sư phạm Hà Nội, Kỉ yếu hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy tại các trường cao đẳng và đại học, (2008).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream